Meer betaalbare woningen in Zutphen 

De gemeenteraad van Zutphen heeft gisteravond (13 december) een motie aangenomen waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen te versnellen. De Stadspartij Zutphen Warnsveld stond aan de basis van deze motie.

Ruim een jaar geleden, In november 2020 attendeerden we burgemeester en wethouders en de gemeenteraad er al op dat starters, jongeren en jonge gezinnen, voor zowel huur als koop, geen woning meer vinden. Wij willen dat jongeren en jonge gezinnen in de gemeente kunnen blijven wonen en dat er versneld zowel huur- als koopwoningen gebouwd moeten worden. En dat de gemeente op zoek gaat naar plekken waar snel gebouwd kan worden.

Wij vinden het belangrijk:

  • Dat jongeren en jonge gezinnen in Zutphen kunnen blijven wonen;
  • Dat wonen betaalbaar blijft, zowel huur als koop;
  • Dat woningen er zijn op in te wonen en niet om te speculeren en daarmee de prijs op te drijven  (dus een zelfbewoningsplicht);
  • Dat er geluisterd wordt naar de inwoners, dat inwonersinitiatieven de ruimte te krijgen en ook een voorrangspositie. Vaak bevordert dit de doorstroming; 
  • Dat ook naar alternatieven en tijdelijke oplossingen worden gekeken (prefab, tiny houses, inclusief wonen etc.).

Bewonersinitiatieven, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, en tijdelijke oplossingen als tiny houses, zijn tot nu toe door de gemeente niet serieus genomen. Terwijl deze initiatieven voorzien in een behoefte en helpen bij het versnellen van de woningbouw.

We hopen dat er met het aannemen van deze motie een versnelling in de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen gerealiseerd wordt. Burgemeester en wethouders zijn aan zet!
Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op via info@stadspartijzutphen.nl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com