Stadspartij energietransitie bewonersinitiatieven

Van het gas af: Stadspartij steunt bewonersinitiatieven

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de zogeheten Transitievisie Warmte aangenomen. Daarin staat welke opties er op dit moment in beeld zijn als duurzame warmtebronnen in de gemeente. En, minstens zo belangrijk, in welke volgorde de wijken van het aardgas af gaan.

Het is een visie met veel voorbehouden en onzekerheden. Toch zijn deze week in onze gemeente de eerste bijeenkomsten gestart over wat, hoe en wanneer van het gas af en wat de alternatieven op dit moment zijn.
De Stadspartij vindt de betrokkenheid en lokale initiatieven van bewoners erg belangrijk en steunt dergelijke initiatieven van harte. In verschillende gemeenten in de Achterhoek lopen al bewonersinitiatieven en ook in Zutphen zijn de eerste voorzichtige stappen gezet. De Stadspartij is tegen grootschalige wind- en zonneparken. Meer over hoe wij de energietransitie zien, lees je in ons verkiezingsprogramma.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com