Kerkpad Zutphen: wie betaalt de omleiding

Wat kost omlegging Kerkpad en wie betaalt?

Stadspartij, D66, GroenLinks en CDA hebben B&W schriftelijke vragen gesteld over de kosten van omlegging van het Kerkpad. Op het Kerkpad zijn de afgelopen tijd ruim 150 incidenten geweest met een boer, die daar wandelaars uit Warnsveld en Zutphen bedreigde en intimideerde. Het college besloot tot een omleiding en de kosten op de boer te verhalen. 

Uit recente verhalen in de Volkskrant en de Stentor blijkt dat de omleiding van het Kerkpad circa  € 30.000 heeft gekost, maar blijft onduidelijk of deze kosten daadwerkelijk op de boer verhaald zijn. De vier partijen willen nu weten:

1. Wat zijn nu de exacte kosten van de omlegging?

2. Wat is er met de boer of met zijn vertegenwoordiger over de kosten gecommuniceerd?

3. Wat zijn de afspraken: draagt de boer bij aan de kosten en/of betaald de gemeente ook nog een deel van de kosten?

4. En hoe en tot welk bedrag, en binnen welke termijn betaalt de boer deze kosten en welk deel betaalt de gemeente nog?

5. Voorzover het bijdragen gebeurt door de verhoging van de pachtprijs; met hoeveel is de pachtprijs verhoogd, wanneer vond de verhoging plaats en had deze verhoging ook zonder de verlegging kunnen plaatsvinden?

6. Is dit alles ook vastgelegd in een contract/overeenkomst met de boer?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com