Stadspartij Zutphen Warnsveld pleidooi voor een menselijk minimabeleid

Pleidooi voor een armoedebeleid en -zorg op menselijke maat 

Er bestaat in Zutphen een hele trits aan regelingen, besluiten, potjes en systemen ter ondersteuning van mensen die in armoede leven of op en rond het bestaansminimum. VVD-wethouder Laura Werger wil het leven voor deze mensen ‘soepeler maken’, zoals ze dat noemt. Maar de wethouder kan de bewoners die hiervoor in aanmerking komen niet bereiken of niet vinden. En ze stelt daarom extra regelingen voor. Nog meer regelingen.

De wethouder doet alsof het minimabeleid haar overkomt. Maar zij, en met haar het college van GroenLinks, PvdA, SP en VVD, is verantwoordelijk voor het armoedebeleid in de gemeente Zutphen. De wethouder, het college, kan sturen en stimuleren. Zij kan er voor zorgen dat het vertrouwen in de overheid, dat bewoners door de landelijke partijen zijn kwijtgeraakt, wordt hersteld. Helaas is dat in Zutphen niet gebeurd.

Schrijnende verhalen

Toch is dat niet zo moeilijk. Wie zijn oor te luister legt bij verzorgenden, mantelzorgers en mensen met een minimuminkomen, hoort de schrijnende verhalen. Bijna iedereen kent  ouderen met incontinentie die het met 1 luier per dag moeten doen omdat ze zo arm zijn dat ze zich niet meer luiers kunnen veroorloven en de ziektekostenverzekering er slechts 1 vergoedt. Iedereen kent ouderen en andere mensen met een minimuminkomen die ‘s ochtends de verwarming maar een uurtje aandoen. Even de kou of het vocht weg en dan de verwarming weer uit omdat ze anders de energielasten niet kunnen betalen. De stille armoede is overal aanwezig. Maar wethouder Werger ziet het niet.

De mensen die in armoede leven of een minimuminkomen hebben, verdwalen in de potjes, regelingen, toetsen en systemen. Iedereen verdwaalt er in. Al die gedrochten van regelingen zorgen enkel voor ellende en bureaucratische wirwar bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn en het is ook nog eens een forse kostenpost door alle ambtenaren die zich hiermee bezig moeten houden.

Weg met het bureaucratische geneuzel

De Stadspartij wil af van dit systeem dat door de collegepartijen PvdA, GroenLinks, SP en VVD in stand wordt gehouden en dat bewezen heeft niet te werken. Wij zetten ons in voor een compleet andere visie op armoedebestrijding. Weg met het bureaucratische geneuzel en terug naar de menselijke maat. Daar kunnen we niet snel genoeg mee beginnen. Wat ons betreft meteen na de gemeenteraadsverkiezingen!

We komen graag in contact met mensen en organisaties die samen met ons het armoedebeleid op menselijke maat op de agenda willen zetten. Dat kan via het mailadres van de Stadspartij (info@stadspartijzutphen.nl) of telefonisch via 0630612721 (Gert Meijboom).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com