Stemwijzer ‘vergeet’ de bewoners

Voor het eerst hebben de gemeente en ProDemos samen met de politieke partijen een StemWijzer voor Zutphen ontwikkeld. De StemWijzer is een van de manieren om belangrijke onderwerpen voor Zutphen uit te leggen aan bewoners. Ook de Stadspartij heeft meegewerkt aan de Stemwijzer. Helaas vind je er maar weinig in terug van ons belangrijkste thema: de bewoners op 1. Wij zetten ons de komende vier jaar onder andere in voor:

1. Meer mogelijkheden voor bewoners om mee te denken over hun leefomgeving.

2. Een bestuur dat veel meer oor en oog heeft voor plannen en idee├źn uit de bevolking.

3. Bewoners kunnen alleen betrokken zijn als de gemeente open en transparant communiceert. Dat betekent dat de gemeente toegankelijk moet zijn in loketten, taalgebruik, bejegening en bereikbaarheid.

4. Bewoners te betrekken bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld door referenda over de Regionale Energietransitie, de CleantechRegio, samenwerking met gemeenten in de Achterhoek, Omgevingswet, de afvalverwerking, een nieuwe ambtstermijn voor de burgemeester.

5. Herstel van het spreekuur tussen bewoners en burgemeester & wethouders. 

6. Een onafhankelijke klachtenregeling en een onafhankelijke ombudsman voor bewoners. 

7. Bewoners op de eerste plaats betekent voor Stadspartij Zutphen Warnsveld een dienstverlenende gemeente die luistert naar de inwoners en gebruik maakt van hun betrokkenheid, kennis en creativiteit. Te vaak constateren we dat bewoners als lastpakken of tegenstanders worden gezien. 

8. Meer ruimte voor burgerinitiatieven op het gebied van energietransitie.

Meer informatie over ons verkiezingsprogramma en onze kandidaten: https://stadspartijzutphen.nl/verkiezingen/ .
Link naar de StemWijzer: https://zutphen.stemwijzer.nl/#/ .

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com