Er gaat nogal wat mis tussen bewoners en gemeente: Stadspartij en Meldpunt Zutphen gaan samenwerken

Er gaat nogal wat mis in de contacten tussen gemeente en bewoners. Dat zorgt voor veel onvrede. De Stadspartij Zutphen Warnsveld en Meldpunt Zutphen gaan daar samen wat aan doen. Je hoort herhaaldelijk, ook nu weer in verkiezingstijd, dat de gemeente er voor de bewoners is en niet andersom. Maar de praktijk is nogal weerbarstig.

Het Meldpunt Zutphen inventariseert de klachten van bewoners, probeert bewoners te helpen en wil de dienstverlening en toegankelijkheid van de gemeente verbeteren. Ook digitaal. Gert Meijboom: ‘We horen regelmatig dat bewoners zich niet serieus genomen voelen, dat er geen gesprek mogelijk is. Ze voelen zich soms zelfs vijandig benaderd. Dit soort signalen staat haaks op de stelling dat de gemeente er is voor de bewoners.’

Bewoners op 1

Voor de Stadspartij zijn de bewoners van de gemeente zelfs het uitgangspunt van het  verkiezingsprogramma ‘Bewoners op 1’. De inbreng van bewoners moet volgens de partij veel meer erkend en gewaardeerd worden.  Gerard Pelgrim: ‘De inwoners verdienen meer mogelijkheden om mee te denken over de leefomgeving, daar waar ze wonen, werken en recreëren. En geef meer ruimte aan burgerinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. Wij willen dat bewoners bij alle thema’s structureel, op een volwassen en transparante manier, betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen. En de bestuurscultuur moet echt verbeteren.’

Bestuurscultuur

De ambities van beide organisaties sluiten naadloos op elkaar aan. Samenwerking heeft echt meerwaarde. Het meldpunt gaat de problematiek aanpakken vanuit de ervaringen van de bewoners, terwijl de Stadspartij zich er juist vanuit het bestuur, de bestuurscultuur voor gaat inzetten. Gerard Pelgrim: ‘Dat vraag lef en inzet van beide kanten. Van de gemeente om ruimte te geven aan belangen en initiatieven van inwoners. En van inwoners om die ruimte te benutten en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen belang en dat van het collectief.

Verder vinden beide partijen dat er een onafhankelijke klachtenregeling en ombudsman voor bewoners moet komen en dat het spreekuur tussen bewoners en wethouders in ere wordt hersteld.

Meldpunt Zutphen is bereikbaar via info@meldpuntzutphen.nl en www.meldpuntzutphen.nl . Stadspartij Zutphen Warnsveld is bereikbaar via info@stadspartijzutphen.nl en www.stadspartijzutphen.nl .

1 reactie op “Er gaat nogal wat mis tussen bewoners en gemeente: Stadspartij en Meldpunt Zutphen gaan samenwerken”

  1. Pingback: GR2022: De bewoners staan op 1 ! – Stadspartij Zutphen-Warnsveld: de bewoners op 1

Reacties zijn uitgeschakeld.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com