20 hectare zonnevelden bedreigt landschap, recreatie, bewoners en gebruikers Leestense Broek

Is dit wat het Leestense Broek te wachten staat? Het Leestense Broek is een stukje buitengebied dat wordt gewaardeerd door haar bewoners en gebruikers. Een fijne omgeving om te wonen en te recreĆ«ren. Er wordt veelvuldig gewandeld op de ommetjes en klompenpaden die na de komst van de wijk Leesten zijn gerealiseerd. Het gebied kent een grote soortenrijkdom aan planten en je komt er allerlei dieren tegen, van das dat tot ree, van grauwe vliegenvanger tot diverse uilensoorten. 

Het landschap is de afgelopen 150 jaar nauwelijks veranderd. Het aantal agrarische bedrijven is in die jaren wel afgenomen, veel boerderijen doen nu dienst als woonboerderij. De gemeente is van plan het landschap drastisch te veranderen. 

Grootschalige zonnevelden

Het gebied is in het kader van het RES (Regionale Energiestrategie) aangewezen als geschikt voor grootschalige zonnevelden. Noem het gerust zonne-industrie. Het gaat om percelen tot 10 hectare. De komst van in totaal circa 20 hectare met zonnepanelen zal grote invloed hebben op dit kleinschalige landschap. Het gebied wordt minder aantrekkelijk voor bewoners en gebruikers en het beperkt de melkveehouders in het gebied in het verder verduurzamen van hun bedrijven.
De gemeente geeft aan dat de percelen met zonnepanelen landschappelijk moeten worden ingepast. De vraag rijst wat er met landschappelijke inpassing precies bedoeld wordt en of voorwaarden die door de gemeente gesteld worden altijd goed worden ingevuld. 

Landschappelijke inpassing?
Het zonnepark Revelhorst moest ook landschappelijk worden ingepast, dit betekende een houtsingel aan de zijde van de Lansinkweg en een meidoornhaag aan de andere zijden van het park. Pas je hiermee bijna 8 hectare zonnepanelen landschappelijk in? De hagen en houtsingel moeten natuurlijk nog groeien, maar gaan deze beperkte groenvoorzieningen er op de langere termijn voor zorgen dat je de panelen minder ziet? Kunnen dieren wel foerageren in het zonnepark door het hoge hekwerk dat er om heen staat? Als dit landschappelijke inpassing is, betekent dat weinig goeds voor de bewoners en gebruikers van het mooie Leestense Broek.

2 reacties op “20 hectare zonnevelden bedreigt landschap, recreatie, bewoners en gebruikers Leestense Broek”

  1. Pingback: GR2022: De bewoners staan op 1 ! – Stadspartij Zutphen-Warnsveld: de bewoners op 1

  2. Pingback: Kandidaten stellen zich voor: Diana Smallegoor – Stadspartij Zutphen-Warnsveld: de bewoners op 1

Reacties zijn uitgeschakeld.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com