Stadspartij gemeenteraadsverkiezingen 2022

GR2022: De bewoners staan op 1 !

De kandidaten van de Stadspartij Zutphen Warnsveld gaan zich de komende vier jaar inzetten voor een onafhankelijke klachtenregeling voor bewoners, een onafhankelijke ombudsman, een vaste plek en structuur voor bewonersinitiatieven, een college dat meer oor en oog heeft voor plannen en ideeën uit de bevolking, herstel van het spreekuur van burgemeesters en wethouders – afgeschaft door het huidige college van PvdA, GroenLinks, VVD en SP. 

Wij gaan ons de komende vier jaar verder inzetten voor een fiets- en wandelveilige stad, Fietsstad Zutphen, voor referenda over belangrijke Zutphense thema’s als de energietransitie, afvalverwerking, onze betrokkenheid bij de Achterhoek en een nieuwe ambtstermijn voor de burgemeester.

Neem bewoners serieus

Bewoners op de eerste plaats betekent voor Stadspartij Zutphen Warnsveld een dienstverlenende gemeente die luistert naar de inwoners en gebruik maakt van hun betrokkenheid, kennis en creativiteit. Te vaak constateren we dat bewoners als lastpakken of tegenstanders worden gezien. Wij willen dat bewoners bij alle thema’s structureel, op een volwassen en transparante manier, betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen.

Samenwerking Stadspartij Meldpunt Zutphen

Bomen en groen

De kandidaten van de Stadspartij Zutphen Warnsveld gaan zich inzetten voor meer bomen en groen in de gemeente om in te kunnen spelen op de hittepieken die klimaatverandering met zich meebrengen. Het planten van bomen in de bebouwde omgeving zorgt voor meer schaduw, koelte en het draagt bij aan de biodiversiteit. Groen in en om Zutphen houdt onze gemeente leefbaar: het houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert lucht en biedt een thuis aan mensen, planten en dieren. Elk gemeentelijk plan moet getoetst worden op de consequenties voor het klimaat. Er moet meer grond beschikbaar komen voor gemeenschapstuinen en andere groene bewonersinitiatieven.  

Besparen, besparen, besparen

De Stadspartij gaat zich inzetten voor het optimaal benutten van zonnepanelen op daken, ook op cultuurhistorische panden en dat moet ook voor iedereen betaalbaar zijn. Wij zijn tegen grootschalige zonneparken en windparken in het buitengebied. Er is volgens ons   onvoldoende aandacht voor de winst die is te behalen met energiebesparing en energiezuinig maken van panden. Ook is er veel te weinig aandacht voor de initiatieven van burgers: de energietransitie in de gemeente is nu een speeltje van GroenLinks waarbij de bewoners niet betrokken worden.

Veilige fietsroutes

De kandidaten van de Stadspartij gaan zich inzetten voor veilige en logische fietsroutes door de hele gemeente, in de binnenstad van Zutphen en van naar naar Warnsveld, Leesten en De Hoven. Daarnaast gaan we voor meerdere gratis en bewaakte fietsenstallingen.

Betaalbaar wonen

Wij gaan er ons voor inzetten dat jongeren en jonge gezinnen betaalbaar kunnen wonen in de gemeente. Voor de toekomst van onze gemeente zijn de jongere generaties zowel maatschappelijk als economisch keihard nodig. Wij pleiten voor tiny houses en andere vernieuwende alternatieven voor huisvesting, ook in het buitengebied. En voor het omzetten van bedrijfspanden en andere gebouwen naar woonruimte.

Open naar de Achterhoek

Zutphen moet niet langer met de rug naar de Achterhoek toe staan. Wij maken ons sterk voor hernieuwen en uitbreiden van de samenwerking met de Achterhoek, een regio waarvoor Zutphen van oudsher een belangrijk centrum is op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, vervoer, werkgelegenheid, toerisme en cultuur.

Cultuurgemeente

Cultuur en kunstbeleving zijn een bindmiddel in de Zutphense samenleving. Grote culturele instellingen zoals musea, de bibliotheek en de Hanzehof dragen daaraan bij, maar een bruisende cultuurstad kan niet zonder talenten en nieuwkomers. Wij moeten die stimuleren en faciliteren met broedplaatsen buiten de muren van de gevestigde culturele instellingen. Met prestatieafspraken en een herverdeling van geld komt budget vrij voor een aanjaagfonds voor nieuwkomers. Een low-budget onderdak voor een kunstlab, reparatiecafé, oefenruimte of atelier geeft die makers de kans zich te blijven ontwikkelen.  Ook daar gaan wij ons voor inzetten!

Het initiatief van de Stadspartij Zutphen Warnsveld om de Buitensociëteit geschikt te maken voor meer dan een enkel klassiek concert is de investeringen meer dan waard. De mooiste concertzaal van de regio heeft alles in zich om uit te groeien tot het Paradiso van het Oosten

Meer weten?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com