College-onderhandelingen: neem bewoners serieus

In de Burgerzaal heeft informateur André Putker vanavond verslag gedaan van de gesprekken die met alle partijen zijn gevoerd als voorbereiding op de formatie van een nieuw college. De GroenLinkser heeft eerst zelf met vertegenwoordigers van alle partijen in de raad gesproken. Daarna hebben de partijen met hem en een delegatie van GroenLinks gesproken over de overeenkomsten en verschillen met GroenLinks.

In het gesprek met GroenLinks heeft de Stadspartij aangegeven dat voor ons de bewoners op de eerste plaats staan. Wij vinden dat er in Zutphen een nieuwe, transparante bestuurscultuur moet komen, een onafhankelijke klachtenregeling voor bewoners en aansluiting bij de landelijke ombudsman en meer ruimte voor bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium. Nu worden bewoners in de regel pas betrokken als plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Door bewoners veel eerder te betrekken kun je als gemeente gebruik optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van bewoners en verklein je de kans dat er in een laat stadium nog ingrijpende wijzigingen in plannen nodig zijn.  

Volgens Putker staat de transparante bestuurscultuur in de top 5 van urgente onderwerpen, naast woningbouw, energietransitie, een buurthuis voor De Hoven en een goed armoedebeleid.

De inbreng van de Stadspartij kun je hier lezen (PDF).

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com