Financiering van het Kerkpad: laat maar zien college!

De zittingsperiode van het huidige, aftredende, college loopt ongeveer parallel met de periode van bedreigingen op het Kerkpad. Zowel bewoners als wandelaars en fietsers van buiten de gemeente zijn vanaf 2018 geconfronteerd met de ‘boze boer’. Vandaag, tijdens de laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode, staat het Kerkpad opnieuw op de agenda

In de raadsvergadering vanavond gaat het over de financiering van het Kerkpad. Burgemeester en wethouders (GroenLinks, PvdA, SP en VVD) hebben meerdere keren verklaard dat de ‘boze boer’ de omleiding van het Kerkpad betaalt.

Laat maar zien

Begin van dit jaar heeft de Stadspartij, samen met enkele andere partijen, inzage gevraagd  in de financiering van de omleiding: laat maar zien dat de boer de omleiding daadwerkelijk betaalt. Een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam wethouder Werger met een antwoord. Een antwoord dat geen enkele duidelijkheid geeft over de financiering van de omleiding.  De kwestie Kerkpad typeert hoe het huidige college de afgelopen jaren met betrokken bewoners is omgegaan. Een ander schrijnend voorbeeld hiervan is het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. 

Wat betreft het Kerkpad: 

  • De klachten van bewoners en toeristen zijn vanaf het begin niet serieus genomen. Burgemeester Vermeulen en wethouder Werger typeerden de agressie van de betreffende boer als een burenruzie en daarmee was voor hen de kous af. 
  • Maar ook raadsleden lieten de slachtoffers in de kou staan. Zo beschuldigde Rick Verschure van Burgerbelang – nu nog raadslid, maar beoogd wethouder in het nieuwe college dat donderdag wordt geïnstalleerd – wandelaars en fietsers er van een hetze te voeren tegen de betreffende boer.  Burgerbelang: what’s in a name?
  • Bezwaren van wandelaars en fietsers tegen besluiten van het college over het Kerkpad zijn niet in behandeling genomen.
  • Bewoners zijn door het college niet betrokken bij mogelijke oplossingen tegen de agressie van de betreffende boer.
  • Het college geeft geen openheid en transparantie over de gesprekken met de boer en mogelijke oplossingen, noch over de financiering van het Kerkpad. Het stopwoord van burgemeester en wethouders: Geheim! Of: Persoonlijk!

Grievend

Wat wandelaars en fietsers als het meest grievend hebben ervaren, is dat burgemeester Vermeulen, verantwoordelijk voor de openbare orde, hen in de kou heeft laten staan. Ze trad niet op tegen het geweld en de agressie. Dat de boer vier jaar zijn gang heeft kunnen gaan en zo veel slachtoffers heeft kunnen maken, komt voor een groot deel voor rekening van de burgemeester.

Zolang het college bewoners niet serieus neemt en niet transparant is, zoals nu weer over de financiering van de omleiding, blijft het Kerkpad actueel.  Wethouder Werger zal die duidelijkheid over de financiering van het Kerkpad niet geven, zij is inmiddels afgetreden. Maar die duidelijkheid kan nu een van de andere collegeleden geven.  Zowel GroenLinks, PvdA en SP zeggen pal te staan voor de bewoners van onze gemeente. Hoogste tijd om dat in de praktijk te brengen!

Bewoners op 1

Intussen is de betreffende boer veroordeeld tot een gevangenisstraf en een taakstraf. Maar niemand vraagt zich af hoe het met de slachtoffers gaat. Burgemeester en wethouders hebben er niet naar omgekeken. Daar wil de Stadspartij wat aan doen en daarom staan voor ons de bewoners op 1.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com