Steun voor bewonersinitiatieven energietransitie

De gemeenteraad bespreekt morgen, vrijdag 1 juli, onder andere het coalitieakkoord van GroenLinks, Burgerbelang, D66 en PvdA. De Stadspartij vindt dat het coalitieakkoord weinig daadkracht uitstraalt. Er zijn veel te veel open einden, afspraken in het akkoord zijn niet concreet en het ontbreekt de vier coalitiepartijen aan visie.

De Stadspartij heeft daarom behalve een groot aantal vragen ook vijf moties ingediend. Een daarvan gaat over de betrokkenheid bij en participatie van bewoners in de hele energietransitie.

De coalitiepartijen zeggen grote ambities te hebben op het gebied van de energietransitie, maar in het coalitieakkoord is geen plek ingeruimd voor bewonersinitiatieven, terwijl de coalitiepartijen elders in het akkoord juist zeggen dat bewonersparticipatie een prioriteit is.

De Stadspartij constateert dat er met heel veel verschillende partijen wordt samengewerkt op het gebied van de energietransitie – bedrijven, organisaties, andere overheden -, maar dat bewonersinitiatieven niet erkend en ondersteund worden.

De Stadspartij roept het college op met een plan van aanpak te komen om ook bewonersinitiatieven op het gebied van de energietransitie te erkennen en te ondersteunen.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com