Duidelijke besluiten helpen bewoners en gemeenteraad

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft het college gevraagd om bij elk besluit aan te geven op welke van de zes criteria die de coalitiepartijen hebben vastgesteld het betreffende besluit van het college is gebaseerd. Hierdoor kan de gemeenteraad zijn controlerende taak optimaal uitvoeren en krijgen de bewoners meer inzicht in en betrokkenheid bij de achtergronden van de collegebesluiten.

In het coalitieakkoord zeggen GroenLinks, Burgerbelang, D66 en de PvdA dat ze willen zorgen voor een betrouwbaar bestuur en een nieuwe samenwerking willen aangaan met bewoners. De coalitie heeft daarvoor zes toetsstenen vastgesteld aan de hand waarvan het college zegt beslissingen te nemen.

Die zes toetsstenen zijn:

  1. Vergroot het besluit de kansengelijkheid van onze inwoners?
  2. Verkleint het besluit onze ecologische voetafdruk?
  3. Draagt het besluit bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
  4. Is het besluit ambitieus maar realistisch?
  5. Kunnen we het besluit uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
  6. Versterkt het besluit de positie van de gemeente Zutphen?

De Stadspartij vraagt daarom het college om bij alle besluiten aan te geven welke toetsstenen op het desbetreffende besluit van toepassing zijn en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Dat geeft zowel bewoners als de gemeenteraad meer inzicht in de besluiten die het college neemt.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com