Energietransitie

Gemeenten staan voor een pittige uitdaging om uitvoering te geven aan de de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). De Stadspartij Zutphen-Warnsveld vindt dit een zeer belangrijk thema en staan voor de volgende punten.

 • Het lokaal stellen van heldere en haalbare doelen
 • De nadruk leggen op het verminderen energieverbruik
 • Het opwekken van duurzame energie op eigen grondgebied
 • Dit doen we samen met inspraak van onze inwoners o.a. via opzetten van burgerfora
 • Het zoeken naar oplossingen om opgewekte energie op te kunnen slaan
 • Echt duurzaam, dus geen biomassacentrale waarvoor bomen gekapt of houtsnippers overzees aangevoerd moeten worden.
 • Het overschakelen naar een fossielvrije gemeenschap met gasloze wijken, laadpalen voor elektrisch rijden, het slim benutten van restwarmte van grote bedrijven en gebruik van waterstof
 • Het rekening houden met het beschermd stads- en dorpsgezicht, landschap en omwonenden
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en loopt voorop in onder andere:
  • Het energieneutraal maken van gebouwen in gemeentelijk bezit
  • Verdere verduurzaming wagenpark
  • LED-lantaarnpalen
  • En betrekt hierbij de richtlijn ISO 26000
 • Het maatschappelijk verantwoord inkopen richt zich naast social return en lokale aanbesteding ook op CO2 neutraliteit
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com