Groene omgeving

Het creëren en behouden van een ecologische balans tussen natuur en de door de mens gecreëerde omgeving is essentieel voor ons voortbestaan. Om dit te realiseren staan wij achter en zetten ons in voor de volgende punten.

 • Meer struiken en bomen, groenzones verbinden en meer natuur aan stads- en dorpsranden. Mensen in een groene omgeving voelen zich onder andere gelukkiger en hebben minder medicijnen en zorg nodig.
 • Ecologisch beheer overal toepassen, extra aandacht voor de biodiversiteit van bloemen en insecten.
 • In navolging op de Groenatlas en Natuurwaardenkaart een plan ontwikkelen voor meer biodiversiteit: o.a.
  • natte natuur voor reptielen en amfibieën
  • nestelplaatsen voor vleermuizen en vogels bij nieuwbouw of renovatie
  • eetbare bomen en struiken (voedselbos) en natuur- en kindvriendelijke oevers
  • De verdwenen natuureducatie terugbrengen en beleggen bij één organisatie of samenwerkingsverband
  • Met het oog op strenger wordende hitte en wateroverlast een klimaatadaptatieplan ontwikkelen met daarin:
   • tuinen vergroenen
   • regentonnen
   • geveltuinen en groendaken stimuleren
   • mogelijkheden onderzoeken voor versteende historische binnenstad zoals aanleg fonteintjes
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com