(Parttime) ondernemen met behoud van uitkering nog niet vlekkeloos

Het lijkt er een beetje op dat de grote onzekerheid die er bij werknemers van Het Plein heerst, consequenties heeft voor de trajecten PTO (parttime ondernemerschap) en sociale coöperatie de Vrije Stroom. 

Vrije Stroom 768x576Uitkeringsgerechtigden kunnen met behoud van uitkering zelf zinvolle activiteiten ontplooien (PTO) of zelfs ondernemen en winst uit de onderneming houden of in hun bedrijf investeren. (De Vrije Stroom).

We hebben geluiden gehoord dat er op dit moment helemaal geen consulent PTO (die ook gesprekspartner is van de ondernemers van de Vrije Stroom) bij Het Plein meer is en hebben hierover vragen gesteld aan het college. Ook vroegen we ons af of en hoe de Vrije Stroom die nu nog in pilotfase opereert ook in 2019 een goed gevolg krijgt.

Onlangs werden we uitgenodigd bij een ontbijtsesie van de Vrije Stroom. Bij Kunst op de Hoek waar één van de ondernemers exposeert, werden niet alleen verse broodjes geserveerd, maar ook het beleidsplan dat de coöperatieleden samen opstelden.

Wij ontmoetten op die vroege ochtend een achttal enthousiaste ondernemers dat duidelijk te kennen gaf ondernemingskracht en gevoel van eigenwaarde terug te hebben gevonden door de vrijheid die ze door met coöperatie ervaren. Één van hen is zelfs zó voortvarend bezig dat ze binnenkort uitstroomt bij Het Plein. Fantastisch nieuws natuurlijk.

Minder fijn was het om te vernemen dat De Vrije Stromers inmiddels voor de vijfde keer een nieuwe consulent aangewezen hebben gekregen en steeds opnieuw hun verhaal moeten uitleggen dat af en toe ook nog eens met de nodige scepsis lijkt te worden ontvangen. Beleidsmedewerker Sociaal Domein Saskia Hertog heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan bij de sociale dienst.

Tijdens de onderhandelingen van het coalitie-akkoord gaan we hier zeker nog op in!