Over ons

Gerard Pelgrim

Mijn naam is Gerard Pelgrim, ik ben geboren op 12 juni 1957 en opgegroeid in Apeldoorn. In 2008 ben ik naar Zutphen verhuisd. Ik woon in de Zuidwijken.

Sinds 2010 ben ik lid van de gemeenteraad voor de Stadspartij Zutphen-Warnsveld. Afwisselend was ik forumlid en raadslid. Vanaf mei 2019 ben ik weer raadslid en sinds 1 oktober 2019 fractievoorzitter.

De afgelopen jaren heb ik mij namens de Stadspartij ingezet voor een groener en duurzamer Zutphen. Ook heb ik mij sterk gemaakt voor een goede inrichting van het sociaal domein. Verder heb ik mij eerst als voorzitter tot 2018 en daarna als lid van de Auditcommissie ingezet voor betere interne en financiële beheersing van de begroting binnen Zutphen.

De komende tijd wil ik mij verder blijven inzetten voor een betere jeugd- en ouderenzorg, vergroening en klimaatadapatie, gezondheidszorg en oplossen van het woningtekort.
Iedereen heeft recht op goede en passende woonruimte, want ik vind dat elke inwoner meetelt en mee moet kunnen doen. Dit doen we samen door in gesprek te zijn en te blijven met onze inwoners.

Als fractievoorzitter zorg ik er voor, door het verdelen van de politieke onderwerpen en thema’s over de fractieleden, passend bij een ieders portefeuille, onze fractie als een sterk team te laten functioneren. Met ons hechte team en laagdrempelige karakter kunnen wij uw idealen, wensen of zorgen (en onze speerpunten) bespreekbaar maken en veelal op de raadsagenda krijgen.

 

Mirjam van Ast

Mijn naam is Mirjam van Ast en sinds 2017 ben ik actief betrokken bij de Stadspartij Zutphen Warnsveld. De partij spreekt mij zeer aan vanwege haar eigenheid en onafhankelijkheid. Na de verkiezingen van 2018 heb ik anderhalf jaar in het bestuur van de partij gezeten en in mei 2019 deed zich de gelegenheid voor om forumlid te worden.

Ik beschouw mijzelf als een pionier en netwerker. Ik houd van het initiëren van ideeën en oplossingen, het creëren van verbinding tussen onze partij en onze stad met zijn inwoners en vooral verbinding weten te creëren en meedenken in ideeën en oplossingen in situaties daar waar dat ineens nodig blijkt.

Een gezonde vitale stad en een goede sociale cohesie vind ik belangrijk.
Mijn portefeuille bestaat uit het sociaal domein, binnenstad, groen en energietransitie

Dit samen met mijn voorliefde voor de stad Zutphen en Warnsveld maakt dat ik hier volkomen op mijn plek zit en mij met plezier inzet voor de inwoners van onze gemeente.

Hans Boersbroek

Mijn naam is Hans Boersbroek. Ik ben opgegroeid in het groene buitengebied van onze gemeente op het platteland. Zutphenaar en Achterhoeker is wie ik mij voel, ondertussen ben ik al jaren woonachtig in de stad na enkele omzwervingen in het buitenland. In het dagelijks leven werkzaam in de logistiek en als gemeenteraadslid. Daarnaast ben ik lokaal vrijwillig actief binnen de popcultuur sector als organisator van evenementen.

Wat mij qua politiek drijft is lokaal zaken voor elkaar te kunnen boksen. Ik vind eens per 4 jaar stemmen voor de tweede kamer verkiezingen te weinig om echte verandering binnen onze eigen kleine samenleving tot stand te brengen. Daar moet je zelf wat voor doen.

Wat dat betreft is de Stadspartij al jaren mijn partij. We zijn lokaal en echt onafhankelijk.
Geen franchiseafdeling van een landelijke partij zoals het merendeel van de andere partijen in Zutphen. Qua raadswerk gaat mijn aandacht uit naar natuur, ons groene buitengebied, erfgoed en cultuur.

Henk Weststrate

Mijn naam is Henk Weststrate en sinds 4 jaar ben ik lid en actief voor de Stadspartij Zutphen-Warnsveld. Eind 2020 ben ik forumlid geworden.
In de jaren 70 en 80 was ik zeer actief in de gemeentepolitiek van de gemeente Zutphen, destijds was ik lid van de PPR die later opging in GroenLinks.
Een mooie en intense periode waarin veel gebeurde.

Studie, werk en gezin hadden tot gevolg dat ik de gemeentepolitiek niet meer actief ging volgen.
Via diverse bestuurs-  en vakbondsfuncties bleef ik maatschappelijk actief en volgende met veel belangstelling de landelijke politiek.

Na mijn pensionering had ik tijd en zin om me met de plaatselijke politiek bezig te houden. Maar voor welke partij? Ik wil graag concreet aan de slag en invloed kunnen uitoefenen. Gelukkig was en is er de Stadspartij Zutphen-Warnsveld.

Een actie gerichte lokale partij die Zutphen-Warnsveld groener, mooier, leefbaarder en voor mens en dier een goed woonklimaat en zij loopt niet aan de leiband van Den Haag.

We zijn eigenzinnig, serieus met op zijn tijd even iets anders, een leuk team waar ik lid van mag zijn.

 

Berry Vink

Mijn naam is Berry Vink, ik ben geboren in Warnsveld in 1981 en verhuisd naar Zutphen in 2006. Mijn hele leven ben ik al woonachtig in deze prachtige gemeente.

In het dagelijks leven ben ik  werkzaam als muziekdocent en muzikant, dat verklaart direct mijn interesse op het gebied van cultuur.

Als lokale partij heeft de Stadspartij geen landelijk programma te volgen, maar kan zij zich onafhankelijk inzetten voor de belangen van de inwoners. De focus op cultuur en historie, duurzaamheid en lokale economie die de Stadspartij heeft past mij zeer en ik ben dan ook trots dat ik als forumlid voor deze partij actief mag zijn.

Bestuur

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld is al sinds jaar en dag een begrip in Zutphen en omgeving.
Het is de langst bestaande lokale partij en ze heeft sinds de oprichting altijd meerdere zetels in de Zutphense raad gehad. De Stadspartij Zutphen/Warnsveld staat voor groen, cultuur, sociaal en ondernemend waarbij de menselijke maat altijd voorop staat. Binnen de huidige politiek willen wij een onafhankelijke partij zijn die niet gestuurd en/of geleid wordt door landelijke partijen en instanties. Wij zijn er voor de inwoners van Zutphen en Warnsveld.

Het bestuur van de vereniging ‘Stadspartij Zutphen-Warnsveld’ wordt momenteel gevormd door de voorzitter Crispijn Oomes, secretaris Edward van der Leur, penningmeester Gerard Pelgrim en algemeen bestuurslid Henk Weststrate. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de politieke lijn van de partij, onderhouden wij het ledenbestand en zorgen ervoor dat we met een aansprekende kieslijst meedoen aan de verkiezingen. Dat klinkt redelijk overzichtelijk, maar de praktijk leert dat er altijd van alles te regelen valt. Zoals alle verenigingen willen wij veel voor onze leden betekenen en doen. Het organiseren van activiteiten kost veel man-/vrouwkracht en energie.

Daarom vanaf deze plaats een oproep aan mensen die interesse hebben in onze partij, een beetje tijd overhebben en een bijdrage zouden willen leveren aan het versterken van onze visie en ondersteuning bij activiteiten op de verschillende terreinen binnen het politieke spectrum in Zutphen en Warnsveld.

Wij zoeken gemotiveerde en enthousiaste mensen die ons bestuur willen komen versterken. Voelt u zich hiertoe aangesproken horen wij dat graag!
U kunt ons bereiken via info@stadspartijzutphen.nl, uiteraard ook voor andere vragen.

info@stadspartijzutphen.nl
fractie@stadspartijzutphen.nl

© Alle rechten voorbehouden – 2021
Yorick Knol – Webdesign & Marketing

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com