Veerkrachtige samenleving

Een lokale veerkrachtige samenleving is in staat de ontwikkelingen, veranderingen en gevolgen van klimaatverandering, veiligheid- leefbaarheid, sociaal-culturele diversiteit, de bewegingen op de arbeidsmarkt, zorg en welzijn een gezond evenwicht te bieden.

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld wenst een veerkrachtige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Wij richten ons actief op:

  • Het vergroten van medezeggenschap en het aanmoedigen, ondersteunen en ontplooien van burgerinitiatieven door inwoners door het beschikbaar stellen van middelen (gereedschap, ruimte en indien nodig geld), professionele ondersteuning (training, begeleiding) en proactief meedenken door de gemeente. Door de regie bij de initiatiefnemers te leggen, ontstaat er meer ruimte voor creativiteit, meer verantwoordelijkheidsgevoel en snellere actie.
  • het arbeidspotentieel beter benutten. Ook niet betaald werk is zeer waardevol, zoals bemensing van culturele organisaties, boodschappen en klusjes doen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg door gemeente, onderhoud van speeltuinen en gemeenschappelijk groen. Uitkeringsgerechtigden zouden in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht wanneer zij zich inzetten voor de gemeenschap.
  • Het actief betrekken van inwoners bij de gemeente waar het gaat over ontwikkelingen conform de gemeentelijke Samenspraakwijzer en introduceert de burgerbegroting waarbij inwoners meer invloed hebben op onze inkomsten en uitgaven.
  • Veilige en leefbare wijken door meer sociale samenhang en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud te creĆ«ren zodat mensen elkaar leren kennen en samen dingen kunnen ondernemen. Meer mengvormen van samenwonen stimuleren en inwoners meer vrijheid geven gezamenlijk gemeenschapsgrond in te richten.
  • Het opstarten van een jongeren ontwikkelingsplek waar iets maken, leren, creativiteit en ontmoeten centraal staan. Jongeren helpen zelf bij de uitwerking van het idee.
  • Dat de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente zich kenmerkt zich door kwaliteit, effectiviteit en maatwerk. Wij pleiten voor meer service door de gemeente aan huis en in zorgcentra/buurthuizen.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com