Programma

Betaalbaar wonen

De belangen van de inwoners staan al dertig jaar centraal voor de Stadspartij Zutphen Warnsveld, bij elke keus en afweging  die gemaakt moet worden. En daar gaan we de komende jaren mee door. We staan open voor initiatieven en nemen zelf het voortouw. Bijvoorbeeld om de woningbouw te versnellen. Jongeren en jonge gezinnen moeten betaalbaar kunnen wonen in Zutphen. Voorkomen moet worden dat ze  noodgedwongen Zutphen verlaten omdat er geen  geschikte en betaalbare woonruimte is. Voor de toekomst  van onze gemeente zijn zowel maatschappelijk als  economisch de jongere generaties keihard nodig. Bouwen voor  draagkrachtigen die naar Zutphen willen komen mag niet ten koste gaan van (sociale) huisvesting voor inwoners met een kleinere beurs. 

Download ons verkiezingsprogramma

‘Bewoners veel meer en beter betrekken bij belangrijke beslissingen’

Welkom in de Achterhoek

De focus van Zutphen is te eenzijdig gericht op de Stedendriehoek/Cleantechregio. Zutphen moet niet langer met de rug naar de Achterhoek toe staan. Hernieuwen  van samenwerking met de regio waarvoor Zutphen van oudsher een belangrijk centrum is, is volgens de  Stadspartij Zutphen Warnsveld een logische ontwikkeling.  Op het gebied van  gezondheidszorg, onderwijs, vervoer, werkgelegenheid en toerisme richt de Achterhoek zich deels op Zutphen en omgekeerd.  Zutphen is de Achterhoek en de Achterhoek is Zutphen. We horen bij elkaar en hebben elkaar nodig.  Wij willen de oude relaties met de Achterhoek herstellen, banden versterken én uitbreiden met nieuwe verbindingen.

Download ons verkiezingsprogramma

‘Zutphen en de Achterhoek horen op een natuurlijke manier bij elkaar’

Energietransitie 

In de energietransitie willen we ruim baan geven aan burgerinitiatieven, in plaats van ons op te hangen aan een regionaal beleid waar de Zutphense inbreng niet is terug te vinden. Wij zijn tegen grootschalige zonneparken en windparken in het buitengebied. De mogelijkheden voor het benutten van zonnepanelen op daken moeten veel meer worden uitgebuit, evenals energiebesparing en het energiezuinig maken van panden. Daar is nog veel winst te behalen.

Op weg naar een gasloze samenleving moeten we flexibel zijn en oog houden voor nieuwe ontwikkelingen zoals een warmtenet, het gebruik van waterkracht of waterstof als  energiebron. 

Download ons verkiezingsprogramma

‘Geen grootschalige energieparken, ruimte voor burgerinitiatieven en lokale oplossingen’

Doe mee 

Doe mee met de Stadspartij en help mee om de stem van bewoners op de eerste plaats te zetten. Samen maken we ons sterk om de mening van burgers te betrekken bij belangrijke beslissingen. Wij bewoners verdienen meer mogelijkheden om mee te  denken over onze leefomgeving, onze wijk en onze gemeente.

Wil je meer weten over onze kandidaten? Klik dan op de links hieronder:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com