Werkgelegenheid

De Stadspartij wil meer focus leggen op werkgelegenheid en in het bijzonder op de voorwaarden die leiden tot een gezonde (lokale) economie.

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld maakt zich hard voor een gezonde lokale  en regionale arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke rechten en kansen krijgt. Wij richten ons actief op:

 • Bedrijven acquireren die aansluiten bij ons DNA en de lokale economie versterken waardoor we minder afhankelijk zijn van het milieubelastende mondiale systeem en meer en gevarieerdere banen krijgen: duurzaam & milieuvriendelijk ondernemen, ambachtelijke & hoog technische werkgelegenheid (Cleantech), toerisme en ondernemers die zich richten op onze eerste levensbehoeften zoals stadslandbouw en voedselbossen;
 • De Mars als groen en Cleantech bedrijventerrein profileren, qua uitstraling aansluiten bij de gemeentelijke ambitie voor een circulaire economie met o.a. groene infrastructuur. Bedrijven die hierbij passen alle medewerking verlenen;
 • Het Rode Loperbeleid ontwikkelen voor nieuwe en bestaande ondernemers:
  • verkorten vergunningstrajecten,
  • begeleiding van A tot Z door één contactpersoon,
  • compenseren OZB voor startende bedrijven,
  • toepassen OZB-differentiatietarief voor plekken waar we bedrijvigheid willen stimuleren,
  • minder regelgeving en daarbij aangeven wat wèl mag,
  • de Parels (bedrijven/ondernemers) van onze gemeente koesteren;
 • Het zorgen voor een goede aansluiting tussen de theorie van het onderwijs en praktijk bij bedrijven, en tussen werkzoekenden (mensen met een uitkering) en werkgelegenheid;
 • De deeleconomie stimuleren en ruimte geven;
 • De doelstelling om een afvalvrije gemeente in 2030 behalen door o.a. groenafval bij gebruik ondergrondse containers gescheiden te kunnen inleveren en te streven naar minder verpakkingen.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com