Werkgelegenheid

De Stadspartij wil meer focus leggen op werkgelegenheid en in het bijzonder op de voorwaarden die leiden tot een gezonde (lokale) economie.

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld maakt zich hard voor een gezonde lokale  en regionale arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke rechten en kansen krijgt. Wij richten ons actief op:

 • Bedrijven acquireren die aansluiten bij ons DNA en de lokale economie versterken waardoor we minder afhankelijk zijn van het milieubelastende mondiale systeem en meer en gevarieerdere banen krijgen: duurzaam & milieuvriendelijk ondernemen, ambachtelijke & hoog technische werkgelegenheid (Cleantech), toerisme en ondernemers die zich richten op onze eerste levensbehoeften zoals stadslandbouw en voedselbossen;
 • De Mars als groen en Cleantech bedrijventerrein profileren, qua uitstraling aansluiten bij de gemeentelijke ambitie voor een circulaire economie met o.a. groene infrastructuur. Bedrijven die hierbij passen alle medewerking verlenen;
 • Het Rode Loperbeleid ontwikkelen voor nieuwe en bestaande ondernemers:
  • verkorten vergunningstrajecten,
  • begeleiding van A tot Z door één contactpersoon,
  • compenseren OZB voor startende bedrijven,
  • toepassen OZB-differentiatietarief voor plekken waar we bedrijvigheid willen stimuleren,
  • minder regelgeving en daarbij aangeven wat wèl mag,
  • de Parels (bedrijven/ondernemers) van onze gemeente koesteren;
 • Het zorgen voor een goede aansluiting tussen de theorie van het onderwijs en praktijk bij bedrijven, en tussen werkzoekenden (mensen met een uitkering) en werkgelegenheid;
 • De deeleconomie stimuleren en ruimte geven;
 • De doelstelling om een afvalvrije gemeente in 2030 behalen door o.a. groenafval bij gebruik ondergrondse containers gescheiden te kunnen inleveren en te streven naar minder verpakkingen.