Wonen

De woningmarkt is overspannen, zowel landelijk als zeker ook in de gemeente Zutphen. Met name studenten, starters en mensen met een laag inkomen komen maar moeilijk aan een dak boven hun hoofd. Veel mensen moeten naar noodoplossingen grijpen zoals het wonen in een schuur, onderhuur, huisjesmelkers die bizarre huren vragen, antikraak etc.
Dit is niet passend binnen de ambities van de woonvisie 2019/2024.

De gevolgen en potentiële oplossingen van de woningkrapte:

 • Zutphen en Warnsveld worden momenteel geconfronteerd met meerdere vormen van het onttrekken van de woningvoorraad
 • Een deel van de nieuwbouwwoningen werden de afgelopen jaren verkocht aan beleggers, voor eigen gewin. Dit werkt prijsopdrijvend en verdringend op de woningmarkt.
 • Hierdoor zien we schrijnende situaties ontstaan en om dit fenomeen terug te dringen zou er gedacht kunnen worden aan een door de gemeente op te leggen zelfbewoningsplicht.
 • Meerdere Nederlandse gemeenten hebben reeds met succes een zelfbewoningsplicht ingevoerd en dit kan vastgelegd worden in de huisvestingsverordening zodat erop gehandhaafd kan worden.
 • De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt tussen de 6 en 10 jaar. Dan kom je in de vrije sector terecht, onbetaalbaar voor bovengenoemde doelgroepen.
 • De Stadspartij Zutphen-Warnsveld zou graag zien het zg. Levensbestendig wonen ook een plek krijgt binnen onze gemeente.

Oplossingen en initiatieven (al dan niet tijdelijk) in diverse andere steden:

 • De gemeente Ermelo onderzoekt de haalbaarheid van het plaatsen van wooncontainers in achtertuinen van andere huurders in ruil voor korting op de huurprijs.
 • In de gemeente Leiden mogen mensen met een bijstandsuitkering een student in huis nemen zonder gekort te worden.
 • De gemeente Nijkerk experimenteert op braakliggende bedrijventerreinen met het plaatsen van 28 zg. verplaatsbare microwoningen.
 • Zwolle heeft het plan 15 kleine en duurzame waterwoningen te realiseren. Kleine arken, vergelijkbaar met Tiny Houses.
 • Diverse gemeenten nemen steeds vaker de regelgeving m.b.t. permanente bewoning op vakantieparken onder de loep om het tekort aan woningen terug te dringen.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com