Hoe zit het met het gebruik van het ziekteverwekkende glyfosaat?

De Stadspartij heeft het college vragen gesteld over het gebruik van glyfosaat op gemeentegrond. De Zutphense gemeenteraad heeft in april 2020 een motie van de Stadspartij aangenomen die oproept tot een verbod op het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Glyfosaat kan volgens meerdere wetenschappelijke onderzoeken kanker veroorzaken.

Naar aanleiding van die motie hebben burgemeester en wethouders besloten het gebruik van glyfosaat vanaf 2021 te verbieden op stukken grond met kortlopende overeenkomsten die door de gemeente worden verpacht. Grondgebruikers die voor langere tijd grond pachten, krijgen het verzoek om het gebruik zo veel mogelijk te beperken.

We willen van het college weten hoe vaak de pachtgronden met kortlopende overeenkomsten sinds 2021 gecontroleerd zijn op het gebruik van glyfosaat. En hoeveel grondgebruikers met langlopende overeenkomsten hebben aangegeven te stoppen met het gebruik van glyfosaat en hoeveel grondgebruikers nog steeds glyfosaat gebruiken.
Ook hebben we het college gevraagd of er andere giftige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op de pachtgronden.
Naar aanleiding van klachten over het regelmatig met gif besproeien van weilanden en gewassen van de pachtgronden aan de Voorsterallee / Kapperallee / Kerkpad, dat soms leidt tot gezondheidsklachten zoals tranende ogen en een dermate penetrante geur dat bewoners ramen en deuren sluiten, hebben we het college gevraagd of het hiervan op de hoogte is.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.