Pakket fietsknelpunten aangeboden aan wethouder Sjoerd Wannet

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft gisteren een pakket fietsknelpunten overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder Sjoerd Wannet. De knelpunten zijn ingebracht door bewoners uit Zutphen, Warnsveld en De Hoven en gebundeld door de Stadspartij.

Een compacte gemeente als Zutphen is bij uitstek geschikt om je per fiets te verplaatsen. En dat doen veel bewoners ook. Maar erg soepel verloopt dat niet, gezien de vele reacties op de rondvraag van de Stadspartij hoe bewoners de fietsveiligheid in onze gemeente ervaren. Veel bewoners hebben hun opmerkingen en suggesties over fietsveiligheid gegeven.  

Kwetsbaar

De ervaringen van fietsende bewoners en hun verzoek aan ‘de politiek’ om nu eindelijk eens werk te maken van fietsveiligheid is aanleiding voor deze inventarisatie.  Hoeveel fietsers, als kwetsbare verkeersdeelnemers, moeten er nog in het ziekenhuis belanden voordat er wordt ingegrepen? Er gebeuren veel ongevallen waarbij fietsers het slachtoffer zijn en vaak betreft het kwetsbare jongeren en ouderen. 

Uit cijfers van de Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (Swov) uit 2022 blijkt dat fietsers het vaakst ernstig gewond raken bij een verkeersongeval. Van de 8300 ernstig gewonden in Nederland, was 70 procent een fietser. 

Bewonersparticipatie

Fietsveiligheid is zeer actueel en houdt veel mensen bezig. Dat blijkt uit de vele reacties op onze oproep. Reacties waarin bewoners niet alleen klagen, maar ook heel concreet verbeteringen aandragen. Hulde daarom aan onze bewoners! Deze verzameling fietsknelpunten is een schoolvoorbeeld van bewonersparticipatie. 

Op 21 april vorig jaar hield de Stadspartij een bijeenkomst over fietsveiligheid in de gemeente. Naast een aantal ervaringsdeskundigen, bewoners uit onze gemeente, waren daar ook vertegenwoordigers van de Fietsersbond aanwezig en vertegenwoordigers van de gemeente Houten, een gemeente die veel energie heeft gestoken in het fietsvriendelijk maken van de gemeente. 

Fietsvriendelijke gemeente

De ervaringen in Houten laten zien dat het met behulp van openbare data en professionele tools heel goed mogelijk is een gemeente fietsvriendelijk te maken. 

Wat we in Zutphen zien is dat er ad hoc gehandeld wordt als het om fietsveiligheid gaat. Een recent voorbeeld is de vestiging van het Kompaan College op Noorderhaven, in het najaar van 2023. Het is al jaren bekend dat de school zich daar gaat vestigen, maar pas als het schoolgebouw daadwerkelijk opengaat, worden er (ad hoc-)maatregelen genomen om de fietsveiligheid van scholieren te verbeteren.

We vragen burgemeester en wethouders om bijgevoegde fietsknelpunten op te lossen en van Zutphen een fietsvriendelijke gemeente te maken. Omdat het kan. Omdat onze compacte gemeente er voor gemaakt is. 

We bedanken alle bewoners en andere betrokkenen voor hun inzet, meldingen en suggesties. We blijven aandacht besteden aan fietsveiligheid, bijdragen hierover blijven welkom via info@stadspartijzutphen.nl of via ons contactformulier.

1. Gevaarlijke / onduidelijke / ondoordacht aangelegde kruisingen

Industrieweg hoek Marslaan
Aan het einde van de Industrieweg staan alleen haaientanden en geen ‘verleen voorrang bord’. Haaientanden zijn ook slecht te zien, zeker bij slecht weer. Fietsers moeten komende vanuit de stad op de kruising ‘oversteken’ om op het dubbele fietspad op de Industrieweg te kunnen komen. Auto’s rijden hier erg vaak gewoon door.

Rotonde Industrieweg/Pollaan
De drukke rotonde heeft aparte fietspaden rondom, terwijl dubbel fietspad als het ware rechtdoor gaat aan de ‘verkeerde kant, maar fietsers zouden eigenlijk driekwart rond moeten rijden om rechtdoor te kunnen gaan. Maar hier is geen oversteekplaats fietsers beide richtingen. Officieel mag je hier niet oversteken.

Nieuw aangelegde kruising Industrieweg/Vd Capellenlaan/Deventerweg
Deze kruising is voor alle verkeer onoverzichtelijk, onlogisch en gevaarlijk. Dient zwaar gereconstrueerd te worden.

Kruising Oude Wand met Beukerstraat
Op deze kruising moeten voetgangers in voetgangersgebied ‘leven’/kruisen met (hard rijdende) fietsers op deze hoofdroute voor fietsers. Hier zou een voorrangsregeling moeten komen: voor de voetgangers of voor de fietsers. Dat schept duidelijkheid en maakt de kruising veiliger.

Kruisingen Laarstraat naar Beukerstraat met Paardenwal/Boompjeswal naar kruising met Oude Wand
Deze korte route voor fietsers (deze zijn deels verplicht daar met de fiets te lopen, maar dat gebeurt zelden) in het voetgangersgebied blijft gevaarlijk. Kruising Paardenwal/Boompjeswal met Laarstraat is een hopeloos pleintje voor al het verkeer.

Kruising Warnsveldseweg met Prins Bernhardlaan/Jan Vermeerstraat
Dit is een zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke kruising voor fietsers. Auto’s op de Warnsveldseweg rijden zonder naar rechts te kijken gewoon door en geven zelden voorrang. Suggestie: maak er een voorrangskruising van.

Fietspad vanuit Zutphen vlak na de Eefdese brug
Dit fietspad heeft onderaan een, niet volgens plan aangelegde, S-bocht. Doordat de helling redelijk stijl is, maken fietsers veel snelheid. Maar door zand en vuil is het in de S-bocht extreem glad: levensgevaarlijk. Er zijn al meerdere fietsers onderuit gegaan.

2. Doorgaande route van Voorsterallee naar de Mars of naar de Plus-supermarkt (Weg naar Laren)

Fiets je van Huize de Voorst naar de Mars, dan moet je als fietser meerdere gevaarlijke (kruis)punten oversteken:
Voor de Polbeek (hoek Schimmelpennincklaan) is een hele rare rotonde waar je links en rechts kunt passeren. Waar steek je veilig over naar de Plus?
Iets verderop stopt het fietspad en moet je je als fietsers tussen de passerende auto’s zien te manoevreren.
De rotonde bij het Oranjeplein mag je ook aan twee kanten passeren: leidt ook tot gevaarlijke situaties.
Het (nieuwe) kruispunt Van der Capellenlaan/Deventerweg heeft een rare bocht en ribbels op de weg. Als fietser rij je daar tegenaan, terwijl je een bocht moet maken om over te steken en daarna weer moet oversteken om op het fietspad naar de Mars te komen. Halverwege moet je als fietsers nog een keer oversteken.

Gevaarlijke situatie Voorsterallee – Van Suchtelenstraat: Vanaf dit kruispunt wordt de Voorsterallee oostwaarts een stuk smaller. Verkeer dat uit de stad komt en oostwaarts rijdt sorteert al voor het kruispunt voor om de versmalling te kunnen nemen. Als er op dat moment iemand vanuit de Van Suchtelenstraat naar de stad wil (en dus de binnenbocht neemt) , heeft grote kans op de voorgesorteerde auto te botsen. Waarom die versmalling niet 50 meter verder oostwaarts? Ik heb al meerdere keren boven op de rem gestaan.

3. Deventerwegkwartier

‘Kruising’ Weg naar Laren, v.d. Capellenlaan, v. Dorenborchstraat, Den Elterweg, Schimmelpennincklaan: gevaarlijk en onoverzichtelijk. Maak het mogelijk om haaks over te steken.
Oranjeplein: maak er een rotonde van, in plaats van verkeer in 2 richtingen.
Nieuwe rotonde Deventerweg/v.d. Capellenlaan/Industrieweg is een vreemd gedrocht en gevaarlijk voor fietsers. Waarom?

Met alle reeds gemelde punten rond de Van der Capellenlaan  ben ik zonder meer eens. Ik mis echter nog de situatie dat als je vanuit de Gasthuiskamp komt en dan de Van der Capellenlaan wil inslaan, links of rechtsaf maakt niet uit, dat automobilisten jou slecht zien en ook daar geen straat verwachten. Een oplossing zou kunnen zijn dat je voorrang moet verlenen als je uit de Gasthuiskamp komt. Het is automobilisten ook bijna niet aan te rekenen, want dat straatje is eigenlijk helemaal niet zichtbaar. Verder vraag ik me telkens af waarom er auto’s geparkeerd mogen staan op de rijbaan van de Van der Capellenlaan? Hierdoor wordt de straatbreedte gehalveerd en dit is voor fietsers echt niet fijn.

De wethouder loopt te pronken met de herinrichting van de Deventerweg, maar ook hier komt de fietser er weer bekaaid van af: het fietspad is veel te smal. Als er bijvoorbeeld iemand met een bakfiets rijdt, kun je die niet passeren. Dat is al lastig bij gewone fietsen. Zutphen houdt totaal geen rekening met de grote diversiteit aan fietsen en fietsers.

4. Stationsomgeving / Noorderhaven

Maak de voorzijde van het station autovrij en verplaats de afwikkeling van halen en brengen naar de achterzijde van het station. Dat maakt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers.

Maak Oude Wand – Bornhovestraat (plus eventueel Spittaalstraat) autoluw/autovrij. Maak er een ‘rode loper’ van naar het station voor fietsers en voetgangers en uitvalsroute richting zuidoost.

Kostverlorentunnel: je ziet fietsers van links pas op het laatste moment.

Fietstunnel Marstunnel oversteken om naar IJsselkade te gaan: je moet over je rechterschouder kijken om verkeer te zien aankomen. Suggestie: spiegel aan de overkant?

Bewoners van Noorderhaven willen hun dagelijks boodschappen in hun wijk doen. Het beleidsplan zegt dat er geen met de binnenstad concurrerende bedrijvingheid mag plaatsvinden. Een supermarkt op de Noorderhaven vermindert het verkeer naar de binnenstad.

Bornhovestraat = fietsroute: duidelijker aangeven in het voetgangersgebied dat zij overstekende fietsers naderen. En geef fietsers een voorrangspositie.

Route van station NS naar oude IJsselbrug: fietser moet volledig van de route afwijken en wordt niet eens gewaarschuwd. Je zit zomaar via de tunnel in Noorderhaven als je niet beter weet.

Situatie van fietspaden rond het station. Tijdens de coronaperiode, toen de horeca zielig was, is het fietspad vanaf het station richting stad geblokkeerd ten behoeve van een terras van eetcafe Mais. Er verscheen ook een paaltje. In de winter was er geen terras, maar wel een paaltje. Met een paar onopvallende bordjes heeft de gemeente de zaak ‘geregeld’. Corona is voorbij, teruggaan naar de toestand van voor corona stel ik voor. Geef fietsers weer de ruimte.

Er bestaat een fietsroute vanaf het station tot het einde van de Bornhovestraat. Nou is dat nogal een groot woord, ‘fietsroute’. Uit niets blijkt dat het een fietsroute is. Het gaat me met name om het stuk Bornhovestraat. Zeer smal, hele kleine voetpaden, en daar rijden ook gewoon vrachtwagens en staan veel auto’s geparkeerd. Het is gevaarlijk fietsen. Ik zou die straat graag autovrij hebben, voor voetgangers en fietsers.

De overgang van de Staten Bolwerk naar Nieuwstad via Kostverloren en de parkeerplaats Gasthuisstraat. Als je uit de Kostverloren komt zie je pas op het allerlaatste moment de fietsers van links.

Coenensparkstraat: wegdek voor fietsers te hobbelig. Maak er een asfaltweg van.

Voor het station is een fietspad dat richting de Oude IJsselbrug loopt. Het fietspad loopt langs de uitgang van de fietsenstalling en tegelijk langs de oversteekplaats/zebra . Voetgangers die denken veilig over te steken omdat het licht groen is staan plots op een fietspad. Dit geldt ook voor nietsvermoedende reizigers die uit de fietsenstalling komen. Er hoeft maar één onoplettende scooterrijder te zijn en je hebt hier een ongeluk. Want als fietser denk je dat je gewoon door kunt rijden. Suggestie. Ook voor de fietsers een stoplicht plaatsen wat afgestemd is op overstekende voetgangers?

De straat tussen C&A / fonteintjes en de frietzaak. Een autoluwe straat met lage stoep wat voetgangers het gevoel geeft argeloos over te kunnen steken. Veel fietsers en scooters moeten hier op hun remmen staan om voetgangers te ontwijken.

Komende van de bibliotheek, tegenover C &A, zijn er twee mogelijkheden: rechtsaf en linksaf. Voor een fietser is de bocht linksaf ok, een bocht is krom, en dat is deze, helemaal goed. Rechtsaf is echter een haakse hoek! Ooit met de fiets een haakse hoek gereden? Niet te doen en daardoor gevaarlijk.

Compleet onoverzichtelijk is de situatie buspassage ter hoogte van de Nieuwstad: geen enkele aanduiding op de weg wat de bedoeling is, waar wordt de fietser geacht te rijden, tussen de vluchtheuvels of juist buitenom? En wat te denken daar van het minimale randje tussen het wegdek en de zogenaamde stoep?

De overgang van StatenBolwerk naar Nieuwstad via Kostverloren en de parkeerplaats Gasthuisstraat. Als je uit Kostverloren komt zie je pas op het allerlaatst de fietsers van links.

De oversteek uit de tunnel van de Coenenparksweg naar de IJsselkade. Het verkeer van rechts is slecht te zien. De stoepranden in dezelfde kleur als de weg.

5. De Hoven

Fietsers komende vanaf de IJsselbrug hebben nog maar één stoplicht om over te steken richting De Hoven. Zijn ze overgestoken dan komen ze na 20 meter op de Oude Kanonsdijk. Fietsers die hier rechtsaf willen richting Weg naar Voorst moeten vervolgens een zeer onoverzichtelijke situatie oversteken. Ze moeten in feite alle omliggende stoplichten in de gaten houden om te zien welke stroom auto’s er mag rijden. Er fietsen hier dagelijks heel veel schoolkinderen langs. En stel je voor je staat daar met je scootmobiel! De oplossing is om het eerste stoplicht aan de overkant bij het Stadsbalkon ook weer voor fietsers open te stellen. Het kronkelige wandelpad in het nieuwe ‘plantsoen’ kan dan tot fietspad gemaakt worden.

Dan hebben we nog de fietsers die komen vanaf de Oude Kanonsdijk en verder willen fietsen naar de Weg naar Voorst. Die hebben hetzelfde probleem. Als het voorstel hierboven zou worden toegepast dan kan er weer, net als voorheen, een oversteekplaats voor fietsers komen evenwijdig aan de Kanonsdijk, gelijk aan de overkant van beide stoplichten.

6. Warnsveld

In Warnsveld zijn veel te veel drempels voor fietsers.

Het betreft het kruispunt van de autoweg Draaiomsdreef en het fietspad de Emmersteeg in Warnsveld. Een automobilist, komende van Zutphen, dient bij de kruising met het Spikerpad /Lage weg voorrang te verlenen aan fietsers.
Vervolgens moet hij bij de volgende kruising met de Emmersteeg voorrang verlenen aan wandelaars, maar heeft hij voorrang op de kruisende fietsers.
Bij de daarop volgende kruising met de Oranjedreef dient hij weer voorrang te verlenen aan de fietsers. Als automobilist en inwoner van Zutphen rij ik deze route regelmatig en verbaas me iedere keer over het verkeerskundige gebrek aan logica.

Bekijken we de situatie vanuit de positie van een fietser die via de Emmersteeg de Draaiomsteeg wil oversteken (n.b. dit is een doorgaande fietsverbinding tussen Oud Warnsveld en Ooyerhoek/Leesten) dan ziet hij daar dat voetgangers voorrang hebben, dat de auto’s daarvoor stoppen en is hij geneigd te denken dat deze ook voor hem zullen stoppen. Niets is minder waar! Zelf maak ik als fietser geregeld gebruik van de kruising en let steeds erg goed op, want je weet niet met welk type automobilist je te maken hebt. Het is mij als fietser, komende vanuit Oud Warnsveld, eens overkomen dat een automobilist, komende uit Zutphen, keurig afremde (ten onrechte, terwijl er geen voetgangers overstaken!). Ik dacht dat hij mij uit beleefdheid voorrang gaf, maar op het laatste moment gaf hij weer gas, daarbij rakelings achter mij langs rijdende. Ik nodig u van harte uit om, bij voorkeur in aanwezigheid van verkeerspolitie, de situatie ter plekke op een druk moment eens te observeren. Ik neem aan dat u het dan met mij eens zal zijn dat door aanpassing van een beperkt aantal verkeersborden en bijbehorende wegbelijning de situatie voor de fietser een stuk veiliger gemaakt kan worden.

In Warnsveld, achter de bibliotheek naar de Landweer, is een straatje (langs het pand van het voormalige ‘Spijs’) voetgangersgebied, met een parkeer gelegenheid voor fietsers. Fietsers die uit dit straatje komen, nemen vaak voorrang. Haaientanden zouden hier kunnen helpen. Ook is bij het Leestensepad lang niet altijd duidelijk wie voorrang heeft.

7. Fietspaden richting Warnsveld en vice versa

Het is voor mij nog steeds een raadsel hoe ik vanuit mijn huis naar Warnsveld-Zuid of Leesten moet fietsen. Waar moet ik de N348 oversteken en hoe kom ik daar?

Vanaf de Den Elterweg gaan goede fietspaden richting Warnsveld en terug. Maar vanaf de splitsing houden de fietspaden op. Vooral richting Bonendaal moeten fietsers over een stuk weg (langs de Overtuin) waar veel autoverkeer is. De 30km beperking is nauwelijks zichtbaar en de breedte van de weg nodigt uit tot hogere snelheden. Voorbij de kerk is de weg smaller en minder ‘autovriendelijk’. Aanpassing van het wegprofiel, zoals het daar dus wel is gebeurd, zou hier ook moeten gebeuren. Er passeren hier dagelijks grote aantallen fietsers die meer rust en veiligheid behoren te krijgen. Dat is ook ten voordele van de omgeving.

Kruising Den Elterlaan/Laan naar Eme naar Jo Spierlaan: stoplichten voor fietsers (met fietskar en doggyriders) krijgen veel te weinig tijd om veilig te kunnen oversteken.

Ik fiets gemiddeld 70 kilometer in de gemeente Zutphen. Zie dat juist nieuw aangelegde fietsinfrastructuur slecht is aangelegd, c.q. voorrangsregels onduidelijk of onredelijk zijn. In het voorjaar van 2022 waren belangrijke fietsroutes zelfs na 10 dagen nog niet sneeuwvrij.

Wanneer je met de auto vanaf Zutphen over de Draaiomsdreef rijdt, kom je diverse fietspaden en rotondes tegen die onvoldoende verlicht zijn. Vooral in de donkere maanden (en bij regenachtig weer) is het spoorzoeken naar fietsers die van links en rechts aankomen en voorrang hebben. Zij wanen zich veilig door deze voorrang, maar zijn pas op het laatste moment zichtbaar. Ook is vooral het laatste deel van de Draaiomsdreef onverlicht aan de rechterkant. Ook hier is het opletten geblazen. Verder is ook het Havepad slecht verlicht bij de kruizing met de Schapendoes (fietsgedeelte langs de vijver). Met name dus:
1/ Rotonde Draaiomsdreef / Lage Weide
2/Rotonde Draaiomsdreef / Oranjedreef
3/ Rechterkant eindstuk Draaiomsdreef
4/ Kruizing Schapendoes / Het Havepad.

Onveilige fietsroute over de Bieshorstlaan tussen de Drift en de rotonde met de Kerkhofweg in Warnsveld. Hier geldt een inrijdverbod voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, maar het is nog steeds een sluiproute, ondanks de bussluis. Sluipverkeer kan en vrij moeiteloos overheen Men rijdt bovendien veel te hard (motoren maar ook brommers en scooters razen met een bloedgang en veel te veel lawaai over dit smalle landweggetje) en brengen daardoor fietsers (schooljeugd, ouders met kleine kinderen op fietsjes of in de bakfiets,  stints van de kinderopvang, rolstoelgebruikers van GGNet enz) en voetgangers (wandelaars met/zonder hond, bewoners van GGNet, enz) in gevaar.
Ondanks de bebording aan Kerhofwegzijde neemt sluipverkeer en snelheid toe.

8. Leesten

Leesten/Ziekenhuis: Verlengde Ooyerhoekseweg-Brinkhorst: ontwerpfout, fietspad komt uit op de Verlengde Ooyerhoekseweg, waardoor je als fietsers tussen het autoverkeer terechtkomt. Fietspad 15 meter verder = veel veiliger, daar verbod autoverkeer (alleen ‘bestemmingsverkeer’).

Bronsbergen, een 60 km weg (alleen voor bestemmingsverkeer, voor velen een sluiproute) , echter deze weg is ook een fiets- en wandelroute. Er wordt te veel en te hard gereden en dit is erg onveilig voor fietsers/ wandelaars.

Leesten Oost: Ontwerp van de weg: Berghelaan, geulen overdwars in wegdek.

Canadasingel/Kerkweg open maken, zodat het autoverkeer sneller de weg uit kan. Dat is veiliger voor fietsers en voetgangers in de wijk.
Fietspad Looër Enkweg ter hoogte van Kolkakkerslaan einde fietspad aan de zijde Kerkweg bord staat bord Fietspad, maar er wordt met auto’s ingereden. Dat is onveilig. Graag blokkering voor auto’s aan die zijde.

Het gaat om de gehele Jo Spierlaan, vanaf stoplichten Elterweg tot voorbij bussluis naar Warnsveld.

Vanaf Elterweg in richting rotonde gezien:
Rechterzijde fietspad twee richtingen dus met tegenliggers, geen probleem. Helaas weten veel ouderen en jongeren niet, of willen het niet meer weten, aangekomen bij de rotonde in welke richting je daar moet verplaatsen. Zij veroorzaken gevaarlijke situaties en hebben of willen niet weten dat ze overige weggebruikers in de problemen kunnen brengen.
Linkerzijde fietspad eenrichting toegestaan om te fietsen vanaf rotonde naar stoplichten Elterweg. Komende vanaf de stad of de sportaccomodaties steken de Elterweg over en rijden bewust het fietspad op waar je niet in mag fietsen er staat een duidelijk bord verboden in te rijden. Dit gebeurt ieder uur van de dag door jong en oud. Hier zijn altijd gevaarlijke situaties. Heb me laten vertellen dat beide richtingen niet is toegestaan, omdat fietspad te smal is. Dit is in strijd een ander fietspad aan de Jo Spierlaan, deze is een stuk in beide richtingen en net zo breed.
Niemand ligt hier wakker van wordt toch niet op gehandhaafd.

Vanaf rotonde gezien in de richting voorbij bussluis naar Warnsveld:
Wij rijden een 30 KM zone binnen, zeer slecht aangegeven. Totaal niet ingericht zoals een 30 KM zone behoort te worden ingericht. Twee lange rechte stukken met geen enkele snelheidsremmende maatregel. Dit is o.a. een doorgaansweg voor lijnbussen hetgeen eigenlijk niet gewenst is in een 30 KM zone dit zorgt voor een extra risico voor fietsers, in het bijzonder ouders met schoolgaande kinderen.
Wat het nog extra gevaarlijk maakt is dat de bussluis (deze is allen voor lijnbussen en fietsers) op dusdanige manier is aangepast dat ieder bestelbusje, SUV, vrachtwagen, taxi, ziekenwagen, politie enz. hier over zich kan verplaatsen en ook doet. Heb in het verleden om camera toezicht gevraagd maar gemeente gaf het geld liever aan iets anders uit niet aan verkeerveiligheid daar. Al dit extra sluipverkeer maakt het nog gevaarlijker voor de fietser.
Vanaf de rotonde mag je aan de rechterzijde fietsen tot voorbij de bussluis.
Vanaf de rotonde aan de linkerzijde rijbaan is een apart fietspad/weg in beide richtingen tot aan de bocht daar moeten de fietsers komende vanaf de rotonde oversteken. Oud en jong negeert het het verkeersbord van verboden in te rijden. Wordt niet gehandhaafd.
Vanaf de bussluis tot aan rotonde mag je gewoon fietsen waarbij het grootste risico is dat de parkeerplaatsen zo zijn ingericht dat er altijd een gevaar is voor fietsers en overige weggebruikers, omdat deze niet altijd zichtbaar zijn.
Het verplaatsen van fietsers en overige weggebruikers vanaf de bussluis naar de rotonde zorgt op meerdere plaatsen voor on overzichtelijke en gevaarlijke situaties. Alle wegen (van Hoornlaan 5x) fietspaden van rechts hebben voorrang.
Loop regelmatig met mijn hond op verschillende plaatsen langs de Jo Spierlaan en wat mij opvalt is dat de ouderen vaak geen idee hebben wat hier de regels zijn met verkeer van rechts.

Wat is er nodig: verkeersrisico onderzoek, snelheidsremmende maatregelen, camera toezicht bussluis, inrichten als 30 kilometerzone zoals het is bedoeld, echt handhaven en niet rondrijden en echte snelheidscontrole op onverwachte momenten, geen smiley.

De Fetterstraat is een fietsstraat en komt uit op de Robert van Guliklaan. Fietsers moeten het trottoir langs de Robert van Guliklaan oversteken. Voetgangers vanuit uit zuid-oostelijke richting worden volledig verrast door de fietsers vanaf de Fetterstraat. Op geen enkele manier worden voetgangers en/of fietsers gewaarschuwd voor deze gevaarlijke verkeerssituatie. Geen stoeprand, geen voorrangsweg, geen paaltje, geen vertragende hekken.

Oprit fietspad nieuwe brug is te steil.

Viaducten Warnsveldseweg en ziekenhuis zijn gevaarlijk.

De Verlengde Ooyerhoekseweg, deze loopt van de rotonde met de Jo Spierlaan en industrieterrein Revelhorst. Deze weg gaat met een viaduct over de N314 de rondweg Leesten.  Het gevaar op dit viaduct is dat er voertuigen rijden die zich niet over dit viaduct mogen verplaatsen.  Alleen fietsers, brommers, voetgangers, taxi’s en trakteren mogen hierover. Fietsers en voetgangers moeten regelmatig aan de kant springen, omdat veel automobilisten gebruik maken van dit viaduct terwijl dat niet is toegestaan. Bij tegenliggers is er geen ruimte. Het is gewoon gevaarlijk voor fietsers en wandelaars vooral in de spits. Ontheffing voor dit viaduct is niet van toepassing. Er staan aan de zijde Revelhorst twee camera’s,  één voor beveiliging van industrie Revelhorst en  één gericht op de brug maar die wordt niet gebruikt voor controle en dat terwijl als gemeenschap hier wel aan mee betalen. Wat doen wij daar dan met die camera. Aangezien er veel voertuigen dagelijks overgaan ga ik er vanuit dat hier nooit wordt of is gehandhaafd.

Kruising Leestensedreef met Leestenseweg: fietsers hebben hier voorrang maar krijgen dat niet altijd, regelmatig ongelukken, kleine schade tot bijna invaliditeit bij oudere dame.

Kruising/bussluis Leestense Dreef met Robert Guliklaan/Jo Spierlaan: wanneer je als fietser vanuit de Leestense Dreef(Jumbo-zijde )  linksaf wilt slaan, richting de bussluis, heb je geen zicht  op het tegemoet komende fietsverkeer vanuit Leestense Dreef (AH-zijde). Het fietspad maakt een bocht naar rechts en tegemoetkomende fietsers zie je niet aankomen door hoge struiken/bossages. Je moet ook letten op auto’s van beide zijden, die je wel/niet voorrang verlenen. Omdat je niets ziet aankomen, verminder je snelheid  waardoor de automobilisten denken dat je gaat stoppen en verlenen dan geen voorrang.

Leesten-Oost: Fietspad langs het water / Goethesingel en dan het kruispunt naar de Rudolf Steinerlaan richting Jumbo. Ik rijd daar bijna nooit met de fiets, maar met de auto de wijk uit. Het levert vaak gevaarlijke situaties op.

Leesten-Oost: Het fietspad wat vanaf Warnsveld komt, tussen de bult (park Overkamp) en de Loverendale, en dan de aansluiting op de Rudolf Steinerlaan. Dit is echt een absurd aangelegde situatie en erg gevaarlijk voor fietsers, onoverzichtelijk voor automobilisten.

9. IJsselkade/Binnenstad

Het fietspad loopt langs de muur van de IJssel. Men vindt echter dat er ook gefietst kan worden tussen het wandelend publiek op de ‘boulevard’.
Fietsers belanden van het fietspad pardoes op de straat, voor/tussen de auto’s op de Ijsselkade, waar hard wordt gereden. I.p.v. bijvoorbeeld achter de kademuur, als ze vanuit Kattenhavestraat en Berkelsingel naar de IJssel fietsen. Oversteekplaats voor fietser bij de Bult van Ketjen: heel onoverzichtelijk en gevaarlijk vanwege het drukke autoverkeer.
Fietsers kunnen door de Kattehavenstraat naar de Marspoortstraat. Maar daar lopen ook mensen. Regelmatig komen door dit onbestemde pad ook motoren. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Fietsparkeerverbod centrum is absurd. Je moet je boodschappen eindeloos meesjouwen van de ene winkel naar de andere en je hebt geen zicht op je fiets.

In de binnenstad zijn Kolenstraat, Bakkerstraat, Kuiperstraat, Ravenstraatje, Kerkstraatje en Rode Torenstraat eenrichtingsverkeer. Dat wordt behoorlijk genegeerd door automobilisten. Tijd om hier te handhaven!

Oversteekplaats Bult van Ketjen heel ononverzichtelijk en gevaarlijke vanwege drukke autoverkeer.

Drempels op de Martinetsingel zijn idioot, inclusief de stukken met stoeptegels.

De bestrating op de markten, goed voor nierstenen om los te rammelen.

De bestrating voor fietsen is dikwijls abominabel. De bestrating met keien is weliswaar mooi en doet enigszins recht aan de historie van Zutphen maar is  voor fietsers op leeftijd gevaarlijk. De keien zijn bij regen veel gladder dan klinkers en er op fietsen is sowieso ongemakkelijk. Ik woon sinds kort in Zutphen en vind het een fietsonvriendelijke stad.

10. Rond het centrum

Fietspad op de Prins Bernhardlaan is veel te smal voor fietsers.

Het zou volgens mij een goed idee zijn om een apart fietspad langs het Vispoortplein tot aan de Houtwal te leggen. Vooral de s-bocht is gevaarlijk, terwijl er veel scholieren van de basisschool en middelbare school langskomen.

Als de automobilisten de rotonde genomen hebben bij Houtwal-Tademastraat geven ze flink gas en rijden in volle vaart vlak langs me heen. Hetzelfde bij Vispoortplein richting Houtwal. Ik sta doodsangsten uit.

Fiets/bromfietsverkeer op fietspad achter Rietbergstraat. Suggestie: alleen fietsers en wandelaars, met bord: loop links, fiets rechts!

Kruising Tademastraat/Graaf Ottosingel: alle fietsers steken nu tegelijk over. Dit leidt tot een chaotische onveilige kruising voor fietsers. Ook is er te weinig tijd om het fietsverkeer veilig af te laten gaan. Voorstel: plaatst weer fietsstoplichten en regel e.e.a. apart.

Tademastraat is te smal: de gestippelde fietspad arcering wordt heel vaak gebruikt voor de rechterhelft van een auto. Daarom is passeren van fiets en fietsbakken onmogelijk.

Thorbeckesingel: twee weggedeeltes zijn niet geasfalteerd. Erg slecht wegdek voor fietsers. Dat geldt ook voor het wegdek van de Rozengracht.

Thorbeckesingel en Van Heemstrastraat: alle kruisingen met kleine straatjes, rechts heeft voorrang, maar kruising bij Wibra = voorrangsweg. Voorstel: maak van de Thorbeckesingel helemaal een voorrangsweg. Dat geeft eenduidigheid.

Er zijn veel wegen met overgang van asfaltweg naar klinkerweg. Is vaak een irritante richel voor fietsers. Dat kan best anders.

Drempels op de Martinetsingel zijn idioot, incl. de stukken met stoeptegels.

Sinds drie jaar woon ik in Zutphen en het valt me nog steeds op dat de verkeersstroom slecht is ingericht op fietsers. Vaak onlogische bochten en routes.

Oversteekplaats Kleine Omlegging/Koningin Julianalaan/Wilhelminalaan. Er is geen veilige ruimte voor fietsers die afstappen om te kijken of ze veilig kunnen oversteken.

Situatie bij kruispunt Berkelsingel / Coehoornsingel / Kleine Omlegging: fietsers rijden met gemak in de verkeerde rijrichting de hoek om (zowel richting Julianalaan/Wilhelminalaan als komende van de Berkelsingel) in tegengestelde richting, richting Station. Dat leidt tot levensgevaarlijke situaties.

Ik woon in de Prins Bernhardlaan, een belangrijke doorgangsroute voor (allerlei soorten/snelheden) fietsers van noord naar zuid v.v. Ik hoop van harte dat deze straat inderdaad binnen enkele jaren toekomt aan de herinrichting. Dan kan daar de ruimte voor fietsers breder worden (fietspaden zijn te smal, de brede weg wordt door de meeste fietsers ook breed gebruikt) én kan een automobilist er ook gewoon rijden.

De Paulus Potterstraat heeft dezelfde belangrijke doorgangsfunctie maar dan van oost naar west v.v. Ik lees dat deze straat nu echt toekomt aan renovatie. Dat is heel hard nodig. De straat is druk met fietsers, het wegdek lijkt van kort na de WOII te zijn en ouders met schoolgaande kinderen bij al die scholen is een complete chaos. Het heeft mij verbaasd dat er zo veel  prioriteit en geld is gegeven aan de renovatie van de Deventerstraat (hij is mooi geworden hoor….) terwijl de P.Potterstraat nog steeds zo (veel meer) gevaarlijk en armetierig is!

Alles  overziend is mij in die 35 jaar en mét medeneming van alle reeds opgesomde punten opgevallen dat Zutphen onvoldoende aandacht geeft aan goede doorgangsroutes voor fietsers door en rondom de binnenstad. Autoverkeer wordt vermeden (prima), voetgangers krijgen vaak de ruimte maar waar blijft de fietser? Juist de fietser die de fiets (en niet de auto) gebruikt om in de stad zicht te verplaatsen van a naar b naar c?  Als fietser moet je om de haverklap afstappen om weer eens 20 meter te moeten lopen, weer opstappen om na een klein stukje fietsen wéér af te moeten stappen. En daar waar fietsers gewoon mogen fietsen, lopen maar zo maar voetgangers op de straat die niet weten/zien dát ze over een straat lopen waar gefietst (of soms zelfs met auto’s gereden) mag worden. Als Zutphen de binnenstad autoluw  wil houden, is ruimte geven aan goede doorgang voor fietsers van essentieel belang. Want het is de fiets die de bezoeker van huis naar de binnenstad brengt en het is de fiets die ook de bagagedrager is voor de bezoeker. Met ‘goede doorgang’ bedoel ik dan een logisch, geraffineerd, ononderbroken en zichtbaar ‘fietslint’ door en rondom het hele centrum waarover een fietser mág fietsen, waar dat ook duidelijk aangegeven staat  en waar de fietser NIET steeds voor een klein stukje bij herhaling moet afstappen om weer 40 passen te moeten lopen.

Dit vraagt om een herziening van het hele fietsverkeersbeleid in de binnenstad. Overzicht, inzicht (vanuit de letterlijke ervaring op een fiets, niet vanaf een tekentafel), slimme toepassingen, gedurfde keuzes, loslaten van vastgeroeste of ingeburgerde verkeerssituaties die nooit hebben gewerkt. Veel van de op de website genoemde knelpunten lijken mij prima in combinatie met een nieuwe fietsverkeersvisie te combineren; het een vloeit vaak uit het ander voort. Het is hele uitdaging, dat wel.

Oversteekplaats voor fietsers Kleine Omlegging/ Koningin Julianalaan/ Wilhelminalaan; er is geen veilige ruimte voor fietsers die moeten zien- en daarvoor afstappen-  of zij veilig kunnen oversteken. Deze situatie heb ik eerder aangekaart bij de gemeente Zutphen, die zich op het standpunt stelt, dat dit soort situaties pas aangepakt zullen worden bij ‘groot onderhoud’.

Kruispunt Berkelsingel / Coehoornsingel/ Kleine Omlegging: fietsers rijden ‘met gemak’ in de verkeerde rijrichting, zowel richting Koning Julianalaan/ Wilhelminalaan als komende van de Berkelsingel de hoek om – in de tegengestelde richting- richting station. Stel je voor, dat je op je fiets komende van het station de kruising met de Coehoornsingel nadert en er komt met gillende vaart een fietser of bromfietser in tegengestelde richting je tegemoet rijdend de bocht om scheuren! Levensgevaarlijk. En niemand doet er iets aan.

Fietsknelpunten in de gemeente Zutphen op de kaart

Copyright kaart Marcompaan, Zutphen.
Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.