Vrijdag 21 april: bijeenkomst ‘Fietsen en Fietsveiligheid’ in de gemeente Zutphen

De Stadspartij houdt op vrijdag 21 april in De Kaardebol een bijeenkomst over Fietsen en fietsveiligheid in de gemeente Zutphen. Zutphen is bij uitstek geschikt om je per fiets te verplaatsen. Binnen de gemeente kan er echter nog veel verbeterd worden aan de fietsveiligheid, fietsverbindingen en ook aan fietsvoorzieningen.

Heeft u een mening over het verbeteren van de fietsveiligheid? Heeft u ideeën en tips over hoe fietsverbindingen verbeterd kunnen worden? Of heeft u ervaring met
knelpunten, onveilige situaties en slechte fietsvoorzieningen?

Kom dan 21 april naar de bijeenkomst in De Kaardebol. De bijeenkomst is voor iedereen, burgers en politici. We willen hiermee het gesprek op gang brengen hoe we van Zutphen (een mooie en) fietsveilige gemeente te maken.

Fietsen in Zutphen
Ed Oldengarm van de Fietsersbond Zutphen-Lochem geeft een presentatie met voorbeelden over hoe fietsen wordt beleefd in de gemeente Zutphen, als
(nieuwe) bewoner en fietser.
Daarna vertellen vertegenwoordigers van de Fietsersbond Houten over hun
ervaringen en hoe Houten een voorbeeld-fietsstad is geworden.

Wat kunnen we er in Zutphen van leren

Verder nemen we je deze middag mee over wat er momenteel in de gemeente
Zutphen gebeurt op het gebied van fietsen. Wat is de aanpak betreft de fietsveiligheid? En hoe staat het met het nieuw op te stellen VerkeersCirculatiePlan? Verder kijken we naar de fietsvoorzieningen in de gemeente, zoals stalling en fietsparkeren. En wat kunnen we leren van de presentatie van de Fietsersbond in Zutphen. En wat kunnen we met de ervaringen van de Fietsersbond in Houten?

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier. Aanmelden is niet verplicht, maar vol = vol. En wie zich aanmeldt, ontvangt vooraf informatie. De entree is gratis.

De bijeenkomst op vrijdag 21 april 2023 begint om 13.30 en duurt tot ongeveer 16.00
uur. Inloop vanaf 13.00 uur. Plaats: De Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.