opinion_placeholder

Burgerparticipatie en Burgerberaad

Bewoners voelen zich vaak niet gehoord. Een goede en actuele participatieverordening kan helpen bewoners meer invloed te geven op de besluitvorming van de gemeente. Maar het begint natuurlijk met de juiste houding van bestuurders en raadsleden. Hoe het niet moet: daar hebben we in onze gemeente helaas genoeg schrijnende voorbeelden van. De Stadspartij wil dat het college op korte termijn met een goed participatiebeleid komt. Want een sterke lokale democratie is belangrijk.

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.