Van het gas af: steun voor bewonersinitiatieven en bewonersparticipatie


De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de zogeheten Transitievisie Warmte aangenomen. Daarin staat welke opties er op dit moment in beeld zijn als duurzame warmtebronnen in de gemeente Zutphen. En, minstens zo belangrijk, in welke volgorde de wijken van het aardgas af gaan.

Het is een visie met veel voorbehouden en onzekerheden. Toch zijn in onze gemeente de eerste bijeenkomsten gestart over wat, hoe en wanneer van het gas af en wat de alternatieven op dit moment zijn.

De Stadspartij vindt participatie en lokale initiatieven van bewoners erg belangrijk en steunt dergelijke initiatieven van harte. In verschillende gemeenten in de Achterhoek lopen al bewonersinitiatieven en ook in Zutphen zijn de eerste voorzichtige stappen gezet.

In het nieuwe college van Gemeentebelang, PvdA, D66 en GroenLinks is het vooral de laatste partij die zich hiermee bezighoudt. In het coalitieprogramma is een alinea opgenomen waarin gezegd wordt dat bewoners mogen meedoen met en meedenken over de energiegtransitie ‘binnen vooraf vastgestelde kaders’.

Dat gaat de Stadspartij lang niet ver genoeg. Voor ons staan de bewoners op 1. Dat betekent dat we bewoners vanaf het begin willen laten meedoen en meedenken en niet pas als de besluiten al zijn genomen. En daar blijven we ons voor inzetten.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.