Behoud natuurgebieden en landbouwgronden, geen  grootschalige zonnevelden op land

Afgelopen maandag 11 december 2023 stond het zogeheten ´Afwegingskader Zon op Land gemeente Zutphen´ op de agenda van de gemeenteraad. Bij het vaststellen van de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) in december 2021 zijn er twee zoekgebieden in de gemeente aangewezen waar grootschalige zonnevelden mogelijk zijn. Het gaat over de Overmars en het Leestense Broekgebied.

De Stadspartij was en is tegen grootschalige zonnevelden op land. Wij vinden dat we onze schaarse grond in  Zutphen hier niet voor moeten gebruiken. Geen zonnevelden in (kwetsbare) natuurgebieden en (kostbare) landbouwgronden. Wij zijn het met de omwonenden van deze gebieden eens. In een recente brief van minister Hugo de Jonge werden wij nogmaals bevestigd in ons standpunt.

Meer zon op dak

Eerst moeten we alle andere mogelijkheden voor zonneenergie benutten en uitnutten. Door het plaatsen van onder andere meer zonnepanelen op daken. En door gebruik te maken van alle mogelijkheden die de zonneladder biedt. 

We hebben afgelopen maandag dan ook nogmaals hiervoor mede een motie ingediend: ´Geen zon op land´. Helaas dacht een meerderheid van de gemeenteraad hier anders over en is de motie verworpen.

De Stadspartij vindt dat een afwegingskader Zon op Land in feite overbodig is. Maar door het verwerpen van de motie “Geen zon op land” en het aanwijzen van zoekgebieden voor zon op land in RES 1.0 zetten we wel deur open voor grootschalige zonnevelden op land. En staat dus investeerders niets in de weg om hiermee aan de slag te gaan.

De Stadspartij heeft daarom afgelopen maandag voor het afwegingskader gestemd, dat naar verwachting toch een aantal barrières creëert om de aanleg van grootschalige zonnevelden in de Overmars en het Leestense Broekgebied te voorkomen. Wij blijven strijden voor het behoud van onze natuurgebieden en landbouwgronden in het mooie buitengebied van Zutphen.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.