Laat ook de bewoners profiteren nu het financieel beter gaat: geen verhoging lokale belastingen en heffingen

De Stadspartij stelt burgemeester en wethouders voor om de gemeentelijke heffingen en belastingen in 2024 niet te verhogen. De bewoners hebben in financieel minder goede tijden door verhogingen van de lokale heffingen bijgedragen aan het sluitend krijgen van de begroting. Nu het de gemeente financieel voor de wind gaat vinden we dat de bewoners daar ook van mogen profiteren. ‘Laat als gemeentebestuur zien dat je de bewoners serieus neemt, in goede en slechte tijden’, zegt fractievoorzitter Gerard Pelgrim.

De gemeenteraad besluit komende maandag, 6 november, over de begroting voor 2024. Burgemeester en wethouders stellen voor de lokale belastingen met 3,1 procent te verhogen, vanwege de inflatie. Nu de gemeente Zutphen 2023 met een groot positief resultaat afsluit, is dat volgens fractievoorzitter Gerard Pelgrim dè gelegenheid om de bewoners juist niet zwaarder te belasten.

‘Door de financiële tekorten in de afgelopen jaren hebben de bewoners via een verhoging van de lokale heffingen bijgedragen aan een sluitende begroting. Nu het financieel beter gaat vinden wij dat de bewoners ook mogen profiteren’.

Wat zijn die lokale heffingen en belastingen? Dat zijn onder andere de onroerend-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelasting en verschillende leges en rechten, zoals het verstrekken van een paspoort en het verlenen van een vergunning)

De gemeenteraad neemt maandag een besluit over het voorstel van de Stadspartij.

Wijkgericht werken

De Stadspartij heeft verder een voorstel ingediend om lokale initiatieven in de gemeente te versterken. Ook vraagt de Stadspartij aan het college om voor het project wijkgericht werken, waarin fors geinvesteerd wordt, een aantal KPI’s vast te leggen. KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. Met kritieke prestatie-indicatoren kun je de prestaties en voortgang van het project wijkgericht werken meetbaar en concreet maken. Fracrievoorzitter Pelgrim: ‘Zonder die KPI’s is de gemeenteraad volgens ons niet in staat om zijn controlerende taak goed te vervullen en de realisatie van de gestelde doelen en gedane investeringen te monitoren.’

Delen
1 comment

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.