In de ongrijpbare begroting van wethouder Eva Boswinkel buitelen de cijfers en letters over elkaar heen

Wethouder Eva Boswinkel presenteerde onlangs de begroting voor 2024. Het document van 167 pagina’s is verplichte kost voor politiek geïnteresseerden en de raadsleden. Het is een ongrijpbaar document. De cijfers en letters buitelen over elkaar heen. En wat het nog onbegrijpelijker maakt, is dat niet alle letters (lees: plannen) gedekt worden door cijfers (lees euro’s).

Zutphen krijgt 153,2 miljoen euro van het kabinet en haalt aan eigen inkomsten 54,6 miljoen op. De totale inkomsten bedragen 207,8 miljoen euro en dat bedrag wordt ook weer uitgegeven. Dat is geen klein bier. En het vraagt om een eenduidige en controleerbare begroting en verantwoording.

Boswinkel verspreidde een persbericht over de begroting waarin ze stelt dat Zutphen fors investeert in inwoners, in betaalbare woningen, bestaanszekerheid en werkgelegenheid, groene en fijne wijken, de binnenstad en cultuur voor iedereen. Dat is een hele mond vol.

Raadsleden moeten de begroting controleren, dat is een van hun primaire taken als hoogste bestuursorgaan van Zutphen. Maar valt die begroting wel te controleren? Staat er wel wat er staat?
Bijvoorbeeld: Hoe zien die forse investeringen in inwoners er uit, wat levert het op en wat kost het? Wat kost de investering in betaalbare woningen en hoeveel woningen levert dat volgend jaar op? Hoe zit het met de investering in werkgelegenheid? Wat is een ‘groene en fijne wijk’? En hoe zien die investeringen in een groene en fijne wijk eruit? En wat levert het de bewoners op?

De Zutphense begroting heeft het meeste weg van een verkiezingsprogramma waarin alle collegeleden hun partijpolitieke stokpaardjes, inclusief partijpolitieke slogans, voor het voetlicht brengen. Maar of en hoeveel er in die stokpaardjes geïnvesteerd wordt is vaak niet terug te vinden, laat staan in de begroting te controleren.
De begroting ligt nu op het bordje van de gemeenteraadsleden. Die moeten in de raadsvergadering van 6 november hun eindoordeel geven.

Gert Meijboom is voorzitter van de Stadspartij Zutphen-Warnsveld. De komende weken besteedt hij aandacht aan de gemeentebegroting 2024.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.