De Zutphen-pas piest naast de pot

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat alle bewoners een Zutphen-pas krijgen. Naast m’n OV-kaart, bankkaart, kaart van de Zutphensche IJsvereeniging, museumjaarkaart, Versmarkt-kaart, AH-kaart, C&A kaart, Lidl-kaart, bibliotheek-pas, Welkoop-kaart, Gamma-kaart, Fitness-pas, clubcard van #Kowet, Praxis-kaart, enzovoorts – welk bedrijf of organisatie heeft er tegenwoordig geen pas of kaart? – ontvang ik ook nog een Zutphen-pas.

Tenminste als de ‘marktverkenning’ van burgemeester en wethouders positief uitpakt. Aanleiding om een Zutphen-pas te introduceren is dat er jaarlijks een miljoen euro op de plank blijft liggen die bestemd is voor ondersteuning van bewoners met een minimuminkomen. Om die bewoners te bereiken komt er mogelijk een Zutphen-pas voor alle inwoners. 

De pas is een teken van onmacht en een brevet van onvermogen. Zutphen is niet in staat alle bewoners te bereiken, ondanks dat er de nodige welzijnswerkers, jongerenwerkers, ouderenwerkers, wijkregisseurs, wijkteams, vrijwilligersorganisaties, enzovoorts, actief zijn. En wat doe je dan als gemeente: je bedenkt weer een nieuw systeem, weer een nieuw instituut – in dit geval de Zutphen-pas – in de hoop dat je daarmee inwoners wel kunt bereiken. Hoe dan?

Marketinginstrument voor bedrijven

Volgens de meerderheid van de gemeenteraad kunnen deelnemende bedrijven de pas als marketinginstrument gebruiken door acties aan te bieden. En zo wordt de gemeente steeds meer een bedrijf. Terwijl bewoners juist behoefte hebben aan een gemeente die meedenkt, met een persoonlijke benadering, een gemeente die niet denkt in regeltjes en systemen maar in oplossingen en menselijke maat. En dan hebben we het nog niet over de kosten van het maken en onderhouden van een dergelijke pas en app – ja er moet ook een app bij, anders tel je niet mee – noch over de privacy-issues.

Regelingen zijn een doolhof

De Commissie Sociaal Minimum constateerde deze week in een rapport – dat integraal in elk verkiezingsprogramma moet worden opgenomen – dat het toeslagensysteem een doolhof is voor minima. Te veel burgers verdwalen in een doolhof van landelijke regelingen zoals huur- en zorgtoeslag, gemeentelijke regelingen en daarnaast ook nog allerlei private initiatieven. Veel minima weten niet op welke voorzieningen ze recht hebben, of weten niet waar en hoe ze regelingen moeten aanvragen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Daardoor ontvangen veel huishoudens niet de inkomensondersteuning waar ze recht op hebben. Ook begrijpen veel mensen de regels niet volledig.  

Dus burgemeester en wethouders: geef bewoners overzicht, inzicht en vertrouwen door een persoonlijke benadering. Investeer in ondubbelzinnige regelingen, leg die regels duidelijk uit en stop met het ambtelijke en bestuurlijke jargon.

En de Zutphen-pas? Maak die onderdeel van de Zutphen-marketing, dat lijkt me een interessante uitdaging voor de VVV.

Gert Meijboom, voorzitter Stadspartij

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.