Triest

Afgelopen maandag besprak de gemeenteraad de begroting voor 2024. De gemeente Zutphen staat er financieel uitstekend voor. Vele miljoenen worden aan de reserves toegevoegd. Na jaren van fikse bezuinigingen en hogere kosten voor onze inwoners vindt de Stadspartij Zutphen-Warnsveld dat de burgers  van onze gemeente ook van deze miljoenen mochten mee profiteren. Want voor de Stadspartij staan de bewoners op 1.

Wij dienden dan ook een motie in om de lokale heffingen in 2024 niet te laten stijgen.
Onze motie werd door CDA, VVD, PvdD en KBL gesteund.
Maar… wethouder Verschure ontraadde de motie heel sterk met als motivatie dat het incidenteel is, maar structureel op de gemeentefinanciën drukt en invloed op de meerjarenplan begroting.
Deze motivatie was en is grote onzin en nergens op gebaseerd.
Want in de De Stentor van vandaag staat een foto van een glunderende wethouder Verschure met als kop ‘EINDELIJK DAALT DE OZB  IN ZUTPHEN’.
Oh ja: Burgerbelang, PvdA, GroenLinks, D’66, CU en SP stemden tegen onze motie.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.