Nieuws

Stadspartij steunt voedselbank voor bijen

De Stadspartij ondersteunt de voedselbank voor bijen. Bezoekers van onze kraam komende zaterdag, 6 april, op de markt in Zutphen kunnen gratis bloemzaadjes ophalen. Het gaat in Nederland niet zo goed met de bloemetjes en de bijtjes: volgens...

Stadspartij Stadwandeling

Begin 2024 met een stadswandeling!

Op zondag 7 januari beginnen we het nieuwe jaar met een stadswandeling. Onder leiding van een gids maken we vanaf 13.00 uur een wandeling van anderhalf uur door de historie van Zutphen. Wil je mee? Dat kan! Geef je op via ons e-mailadres...

Ledenvergadering in buurthuis ´t Nut

De Stadspartij houdt morgen, donderdag 9 november, in buurthuis ´t Nut in Warnsveld, Breegraven 1, de algemene ledenvergadering. Ook sympathisanten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Stuur dan even een e-mail naar...

Begroting 2024 mist het DNA van Zutphen

De gemeenteraad spreekt vandaag over de begroting 2024 van de gemeente. De begroting is niet van burgemeester en wethouders maar de begroting is van en voor alle inwoners. Een begroting waarvan je mag verwachten dat hij leesbaar is, duidelijke...

Stadspartij vraagt uitleg over financiering Kerkpad

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft het college om opheldering gevraagd over de financiering van de omlegging van het Kerkpad. Wethouder Bloem liet in de raadsvergadering van 12 september weten dat die kosten niet op de boer verhaald kunnen...

bereikbaarheid gemeente zutphen

Bereikbaarheid gemeente schiet tekort

De bereikbaarheid van de gemeente is onder de maat. De Stadspartij heeft hierover vragen gesteld aan het college. We ontvangen regelmatig klachten van bewoners: bellers moeten lang wachten, de verbinding wordt verbroken en er wordt niet gereageerd...

Bewoners op 1 !

Het politieke jaar gaat weer beginnen. Dat betekent dat we het nieuwe college eindelijk aan het werk kunnen zien. We zijn benieuwd. De Stadspartij Zutphen-Warnsveld zet zich de komende vier jaar in voor een onafhankelijke klachtenregeling voor...

Tichelbeekse Waard: (on)gewenste natuur

De Stadspartij maakt zich samen met betrokken inwoners al een tijdje zorgen over de inrichting van Natura 2000-gebied Tichelbeekse Waard Noord. Wij plaatsen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van dit gemeentelijke project, dat onder meer de...

Gratis maandverband beschikbaar op openbare plekken

De Stadspartij diende in de laatste raadsvergadering van 2021 een motie in die er voor moet zorgen dat er op openbare pekken in de gemeente voldoende gratis menstruatieproducten beschikbaar komen en dat vrouwen en meisjes weer kunnen meedoen in het...

Steun de lokale onderzoeksjournalistiek

De Stadspartij Zutphen Warnsveld wil dat de gemeente Zutphen de lokale journalistiek, en dan met name de onderzoeksjournalistiek, gaat steunen. In een motie vragen we structureel 10.000 euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning en...

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.