Stadspartij wil noodfonds voor lokale ondernemers die ten onder dreigen te gaan aan de hoge energieprijzen

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld roept het college van B&W op om een noodloket te openen en een noodfonds in het leven te roepen voor lokale en kleine winkels en
ondernemingen die door de extreem gestegen energieprijzen op omvallen staan.

Zutphen staat bekend om zijn mooie oude binnenstad en zijn vele bijzondere
winkels. Met name winkels van eigen ondernemers. In de wijken maar ook in Warnsveld zijn vele winkels en ondernemingen die het wonen en leven veraangenamen.

Bakkers en slagers
Vele kleine ondernemingen en winkels kampen nu met extreem gestegen energieprijzen. Levensvatbare bedrijven, met name bakkers, slagers en en andere veel energie vragende bedrijven staat het water aan de lippen. Het is nagenoeg onmogelijk om de hoge energieprijzen door te bereken en door corona zijn de reserves zeer beperkt dan wel verdampt. Kerngezonde kleine ondernemers die de gemeente Zutphen kleur geven staan op omvallen.
Het kabinet wil wel iets doen maar is nog niet concreet. Wel is al duidelijk dat generieke maatregelen niet helpen, er zijn te veel variabelen, en dat maatwerk geboden is.

Noodloket en noodfonds
De fractie van de Stadspartij heeft de volgende vragen en vraagt burgemeester en
wethouders om op zeer korte termijn een aantal maatregelen te overwegen:

  1. Heeft de gemeente in beeld welke lokale en kleine ondernemingen en winkels
    worden getroffen door de extreem gestegen energieprijzen?
  2. Een noodloket voor het kleinbedrijf/ondernemers/winkels te openen waar men terecht kan om hun problemen te melden en mogelijke ondersteuning te vragen. Dit goed te communiceren en organiseren.
  3. Hiervoor een noodfonds in het leven te roepen waar kleine ondernemers met een levensvatbare onderneming een beroep op kunnen doen voor een tijdelijke overbrugging. Uitgangspunt is vertrouwen en transparantie.

B&W heeft kort geleden 5 ton vrijgemaakt voor het vieren van het Hanzejaar in 2023.. Afgaande op de geluiden die we van winkeliers horen zal er straks weinig te vieren zijn in een gemeente met veel gesloten winkels en een saaie binnenstad

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.