Fractievoorzitter Gerard Pelgrim tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Veel plannen, weinig visie – Aanpak woonoverlast kan niet wachten

De gemeenteraad bespreekt vandaag de voorjaarsnota 2023. Daarmee stelt de raad de kaders vast voor de programmabegroting 2023-2027. Het college laat zien voor welke ontwikkelingen de gemeente Zutphen de komende jaren staat, wat daarvan de financiële consequenties zijn en hoe de gemeente die  gaat financieren. De coalitiepartijen zeggen met deze nota te bouwen aan een toekomstgericht en toekomstbestendig Zutphen. Hoe ziet het college ‘de toekomst’, waar willen we naar toe met Zutphen? We vragen het Gerard Pelgrim, de fractievoorzitter van de Stadspartij.

Vraag: Gerard, wat voor gemeente wil Zutphen zijn in 2030-2040?

Antwoord: Het rare is dat het college daar niets over zegt. Het gebruikt grote woorden als toekomstgericht en toekomstbestendig. Maar de voorjaarsnota 2023 kijkt niet verder dan tot 2026. Het zegt helemaal niets over de toekomst van Zutphen, het mist een visie voor de lange termijn.

Vraag: Kun je een voorbeeld geven?

Antwoord: Er is geen visie op de grote vraagstukken in onze samenleving en hoe we in Zutphen daar mee om willen gaan. Hoe gaan we om met de vergrijzing? Wat betekenen de veranderingen in de mobiliteit, klimaat, zorg, digitalisering en duurzaamheid? Allemaal vragen waarop het college het antwoord schuldig blijft. Een gemiste kans!

Vraag: Kun je dat nog wat concreter maken?

Antwoord: Er komt een visie voor de binnenstad, er ligt een plan voor de Polsbroek, er komt een verkeerscirculatieplan, er wordt gesproken over de aanleg van een derde brug. Het college komt met allerlei initiatieven die langdurige consequenties hebben, maar waarom ze iets doet is onduidelijk. Er is geen visie, geen integrale aanpak. Het zijn allemaal losse eindjes, terwijl al die ad hoc-plannen met elkaar te maken hebben, verweven zijn. Helaas ontbreekt het aan samenhang. Een wethouder bevestigde het ontbreken van die samenhang met de opmerking ‘dat klopt, maar het is niet mijn portefeuille. Daar ga ik niet over.’ Als raadslid verwacht je plannen en voorstellen die integraal zijn getoetst. Hoe kunnen we als raad deze plannen beoordelen als er geen strategie is?

Vraag: Wat moet het college nog voor de zomervakantie oppakken?  

Antwoord: De woonoverlast is iets dat vandaag nog opgepakt moet worden. Dat kan echt niet meer wachten. Meerdere bewoners in verschillende wijken ondervinden veel hinder van allerlei vormen van overlast: geluidsoverlast, vernieling, drugs enzovoorts. Er is nog steeds geen plan om dit aan te pakken, terwijl de overlast al lang bekend is en alleen maar ernstiger wordt.

Vraag: Staan de bewoners nog steeds op 1 voor de Stadspartij?

Antwoord: Zeker! We constateren dat inwoners vaak als lastpakken of tegenstanders worden gezien. Maar onze inwoners reageren uit betrokkenheid, kennis en creativiteit. En dat dienen we te waarderen en te ondersteunen. De Stadspartij heeft onlangs een bijeenkomst gehouden over verkeersveiligheid in de gemeente. Tientallen bewoners hebben daarvoor input gegeven over onveilige verkeerssituaties, maar ze komen ook met mogelijke oplossingen. Dat was fantastisch! Daar gaan we mee aan de slag, met onze bewoners.

De inbreng van Gerard in het debat over de voorjaarsnota is terug te zien op de website van de gemeente.

Delen
Wat vind jij ?

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.