Stadspartij vraagt uitleg over financiering Kerkpad

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft het college om opheldering gevraagd over de financiering van de omlegging van het Kerkpad. Wethouder Bloem liet in de raadsvergadering van 12 september weten dat die kosten niet op de boer verhaald kunnen worden en dus voor rekening van de gemeente komen. Terwijl het college altijd stellig heeft gezegd dat de boer de kosten van de omlegging betaalt. En de gemeenteraad daar ook voortdurend bij het college op heeft aangedrongen.

Wij zijn van mening dat het gedrag van de boer niet mag worden beloond en vinden dat alle mogelijkheden moeten worden onderzocht om de kosten op hem te verhalen. Daarom willen we van het college weten:

1. Waarom is ervoor gekozen de raad op 12 september kort mondeling te informeren over het Kerkpad? In de motie van 30 mei 2022 (2022-M0009) is duidelijk uitgesproken door de Raad dat het college: “De Raad direct en helder informeert wanneer een eerder duidelijk aan de Raad voorgehouden en als belangrijk ervaren wijze van handelen door het College (toch) geen doorgang vindt of gaat vinden”.

2. De korte mededeling door de wethouder dat de pachtovereenkomst moet worden gewijzigd roept alleen maar vragen op. Graag horen wij wat er moet worden gewijzigd en wat de consequenties hiervan zijn voor de gemeente.

3. De wethouder meldde verder dat er geen juridische mogelijkheden zijn om de kosten te verhalen op de betreffende boer en dat de kosten daarom ten laste komen van de gemeente. Welke juridische mogelijkheden bedoelt de wethouder? Wat is er onderzocht? Waarom legt het college de zaak niet voor aan een civiele rechter?

4. Komen ook de kosten van het onderhoud van de omlegging voor rekening van de gemeente? Betekent dit dat de gemeente zowel het onderhoud van het Kerkpad als van de omlegging voor haar rekening neemt? Kan het college een precies overzicht geven van de totale kosten (zowel van de omlegging als het Kerkpad) voor de gemeente, inclusief aanleg, beheer en onderhoud?

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.