Duidelijke besluiten helpen bewoners en gemeenteraad, maar B&W houdt het liever vaag

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld heeft het college gevraagd om bij elk besluit aan te geven op welke van de zes criteria die de coalitiepartijen zelf hebben vastgesteld het betreffende besluit van het college is gebaseerd.

Dan kan de gemeenteraad zijn controlerende taak optimaal uitvoeren, krijgen de bewoners meer inzicht in en betrokkenheid bij de achtergronden van de collegebesluiten en het college heeft de gelegenheid alle besluiten duidelijk toe te lichten. Een win-winsituatie!

In het coalitieakkoord zeggen GroenLinks, Burgerbelang, D66 en de PvdA dat ze willen zorgen voor een betrouwbaar bestuur en een nieuwe samenwerking willen aangaan met bewoners. De coalitie heeft daarvoor zes zogeheten toetsstenen vastgesteld aan de hand waarvan het college zegt beslissingen te nemen. Die toetsstenen zijn:
⦁ Vergroot het besluit de kansengelijkheid van onze inwoners?
⦁ Verkleint het besluit onze ecologische voetafdruk?
⦁ Draagt het besluit bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
⦁ Is het besluit ambitieus maar realistisch?
⦁ Kunnen we het besluit uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
⦁ Versterkt het besluit de positie van de gemeente Zutphen?

De Stadspartij heeft het college daarom gevraagd om bij alle besluiten aan te geven welke toetsstenen op het desbetreffende besluit van toepassing zijn en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Maar het nieuwe college van B&W dat dus zegt een nieuwe samenwerking te willen aangaan met de bewoners, wil haar besluiten niet toelichten aan de hand van de toetsstenen die ze zelf geeft vastgesteld.

Te veel gedoe, is de reactie. Waarmee kan worden vastgesteld dat het college zowel het coalitieakkoord als de bewoners al bij het vullis heeft gezet.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.