Gratis maandverband beschikbaar op openbare plekken

De Stadspartij diende in de laatste raadsvergadering van 2021 een motie in die er voor moet zorgen dat er op openbare pekken in de gemeente voldoende gratis menstruatieproducten beschikbaar komen en dat vrouwen en meisjes weer kunnen meedoen in het dagelijks leven.

Dankzij deze motie worden er inmiddels op verschillende plekken in de gemeente menstruatiemiddelen beschikbaar gesteld.
De motie van de Stadspartij, gesteund door CDA en GroenLinks, werd unaniem aangenomen en heeft er intussen toe geleid dat er in wijkcentrum Waterkracht een menstruatie uitgiftepunt is en dat het ROC en de Graafschap-bibliotheek bezig zijn een uitgiftepunt te realiseren. Ook de gemeente stelt op het stadhuis en de Henri Dunantweg menstruatiemiddelen beschikbaar.

Daarnaast gaat de Stadsonderneming via drie zogeheten buurtkoelkasten menstruatiemiddelen beschikbaar stellen. Verder wordt nog gekeken wat de mogelijkheden zijn bij andere wijkcentra, scholen, de voedselbank en andere laagdrempelige inlooplocaties.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.