Fietsveiligheid Zutphen

Fietsveiligheid een ondergeschoven kindje

De Stentor berichtte dat burgemeester en wethouders de fietsroutes rond het station en in de Noorderhaven gaan aanpakken. Dit najaar neemt het Kompaan College het nieuwe schoolgebouw in de Noorderhaven in gebruik en dat betekent een toename van het fietsverkeer.

Dit is om twee redenen een opmerkelijk bericht. In de eerste plaats omdat het een voorbeeld is van de werkwijze die het college regelmatig toepast: eerst worden de media geïnformeerd en pas daarna de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders tonen hiermee weinig respect voor de gemeenteraad. Het is typerend voor de verhoudingen in het Zutphense gemeentebestuur. Het wordt tijd dat de gemeenteraad eens op zijn strepen gaat staan.

De tweede reden waarom dit bericht opmerkelijk is, is het moment waarop het college besluit dat er veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Het college weet al minstens vier jaar dat het Kompaan College naar de Noorderhaven verhuist. Er had dus al lang een fietsveiligheidsplan kunnen liggen én uitgevoerd kunnen worden. Ook omdat al lang bekend is dat voor fietsers de oversteek van en naar de Kostverlorentunnel en het kruispunt van de Dreef met de Rigastraat levensgevaarlijk zijn. Ruim een jaar geleden vroeg de Stadspartij het college al snelheid te maken met het verbeteren van de fietsveiligheid, maar de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, Burgerbelang en D66 – de meerderheid in de gemeenteraad – vonden dat niet nodig.

Uit onderzoek van de Stadspartij blijkt dat bewoners de oversteek bij de Kostverlorentunnel als een van de onveiligste kruispunten van Zutphen ervaren. Samen met bewoners heeft de Stadspartij de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van gevaarlijke verkeerssituaties in de gemeente. Het resultaat is een enorme lijst met knelpunten. Maar bewoners zien niet alleen problemen, ze hebben ook zeer praktische en zinvolle oplossingen. De lijst met knelpunten gaan we binnenkort publiceren, met als doel dat het college (eindelijk) eens snelheid maakt met een visie op verkeer en verkeersveiligheid en de knelpunten zo snel mogelijk aanpakt.

Gert Meijboom, voorzitter Stadspartij.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.