Meldpunt Zutphen: omdat er zo veel misgaat tussen bewoners en gemeente


Er gaat nogal wat mis in de contacten tussen gemeente en bewoners. Dat zorgt voor veel onvrede. Meldpunt Zutphen, een initiatief van de Stadspartij Zutphen Warnsveld, wil daar wat aan doen.

Je hoort herhaaldelijk dat de gemeente er voor de bewoners is en niet andersom. Maar de praktijk is nogal weerbarstig.
Het Meldpunt Zutphen inventariseert de klachten van bewoners, probeert bewoners te helpen en wil de dienstverlening en toegankelijkheid van de gemeente verbeteren. Ook digitaal. Gert Meijboom: ‘We horen regelmatig dat bewoners zich niet serieus genomen voelen, dat er geen gesprek mogelijk is. Ze voelen zich soms zelfs vijandig benaderd. Dit soort signalen staat haaks op de stelling dat de gemeente er is voor de bewoners.’

Bewoners op 1
Voor de Stadspartij zijn de bewoners van de gemeente zelfs het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma ‘Bewoners op 1’. De inbreng van bewoners moet volgens de partij veel meer erkend en gewaardeerd worden. Gerard Pelgrim: ‘De inwoners verdienen meer mogelijkheden om mee te denken over de leefomgeving, daar waar ze wonen, werken en recreëren. En geef meer ruimte aan burgerinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. Wij willen dat bewoners bij alle thema’s structureel, op een volwassen en transparante manier, betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen. En de bestuurscultuur moet verbeteren.’

Bestuurscultuur
Het meldpunt gaat de problematiek aanpakken vanuit de ervaringen van de bewoners, terwijl de Stadspartij zich er juist vanuit het bestuur, de bestuurscultuur voor gaat inzetten. Gerard Pelgrim: ‘Dat vraag lef en inzet van beide kanten. Van de gemeente om ruimte te geven aan belangen en initiatieven van inwoners. En van inwoners om die ruimte te benutten en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen belang en dat van het collectief.
Verder vindt de Stadspartij dat er een onafhankelijke klachtenregeling en een onafhankelijke ombudsman voor bewoners moet komen, nu keurt de slager zijn eigen vlees. Verder vinden wij dat het spreekuur tussen bewoners en wethouders in ere moet worden hersteld.

Meldpunt Zutphen is te bereiken via ons emailadres info@meldpuntzutphen.nl .

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.