Woningen beter benutten: maak hospitaverhuur mogelijk

In Nederland, dus ook in de gemeente Zutphen, is er een groot te kort aan betaalbare huisvesting. Jarenlang heeft Zutphen zich gericht op kapitaalkrachtige mensen met woningen en appartementen van 400.000 tot 1.000.000 euro. Het maakte niet uit waar die mensen vandaan kwamen.

Gelukkig is Zutphen zich, mede dankzij de Stadspartij, gaan richten op de mensen met serieuze huisvestingsproblemen. De Stadspartij vindt dat er vooral aandacht moet zijn voor alleenstaanden die niet in staat zijn om een huis of appartement te kopen of te huren. We denken aan scholieren, studenten, stagiaires, vrijgezellen, kwetsbare jongeren en statushouders. Natuurlijk ook de Oekraïners niet vergeten.

Wij willen onder andere dat het mogelijk is de huidige woningen beter te benutten, vanzelfsprekend op vrijwillige basis.

Hospitaverhuur
Vroeger ging je al vroeg het huis uit en ging je ‘op kamers’. Je huurde bij iemand een kamer en maakte gebruik van keuken, badkamer enzovoorts. Dat gebeurt nu weinig tot niet. Zoals zoveel hebben we dat in Nederland weer moeilijk en ingewikkeld gemaakt.
Maar een kamer huren of verhuren is nog steeds heel goed mogelijk.
Ten eerste moet de huiseigenaar de huurder toestemming geven. De hypotheek verstrekker moet ook geïnformeerd worden. Ten tweede moet de gemeente de vergunningsplicht voor kamerverhuur afschaffen en een meldingsplicht instellen.
Ten derde moet er wel een huurcontract opgesteld worden en een betaalbare huurprijs worden vastgesteld. De kamer moet minimaal 12 m2 groot zijn.
Voor de duidelijkheid huurder en verhuurder vormen geen gemeenschappelijk huishouden. Toeslagen, belastingen, studiebeurs etc. daar blijft men recht op houden.

Simpel
Een win-winsituatie voor huurder en verhuurder. Maar ook een mogelijkheid voor het tegengaan van eenzaamheid, het vergroten van het veiligheidsgevoel en de samenhorigheid.
Echter: Een motie van de Stadspartij om dit mogelijk te maken is recent door de gemeenteraad verworpen.
Maar we geven niet op. Binnenkort komen we met een nieuwe motie.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.