Burgerparticipatie in Zutphen: Bewoners zijn er klaar voor, gemeente (nog) niet


De Stadspartij hield afgelopen vrijdag 4 november een zeer geslaagde bijeenkomst over burgerparticipatie ‘Hoe burgers politici kunnen helpen’. Aan de hand van vier presentaties wisselden 40 bewoners, raadsleden en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven van gedachten over burgerberaden en burgerparticipatie.

De Stadspartij wil het gesprek over burgerberaden stimuleren en vind dat burgerparticipatie in de gemeente op korte termijn structureel verbeterd moet worden. Alle partijen hebben na de verkiezingen uitgesproken dat de politiek dichtbij de bewoners gebracht moet worden, maar tot nu toe is dat nog niet in de praktijk gebracht.

Burgerberaden

Politiek filosoof Lea Klarenbeek is beroepsmatig bezig met burgerberaden. Ze is projectleider en uitvoerder van burgerberaden. Burgerberaden zijn ‘in’ en ruim 25 gemeenten hebben in hun nieuwe coalitieakkoord  het voornemen uitgesproken om ergens de komende vier jaar een burgerberaad te organiseren. Zutphen is een van die gemeenten. Dat wekt verwachtingen. Volgens Klarenbeek is een burgerberaad een goede aanvulling op andere vormen van burgerparticipatie, maar moet je goed nadenken over de toepassing ervan – wat wil je bereiken? – en over de organisatie en de kosten. (Tekst gaat verder onder de foto)

Toni Britsia en Jo Ernst, twee van de initiatiefnemers van het Burgerberaad Deventer, vertelden over hun inspanningen om te komen tot een burgerberaad over de energietransitie. De verwachting is dat de gemeenteraad van Deventer begin volgend jaar besluit tot het houden van een burgerberaad hierover. De ontwikkelingen zijn te volgen op de website van de initiatiefgroep.

Berkel in de Stad (BIDS)

Hein Reitsma is een van de initiatiefnemers van Berkel in de Stad (BIDS). BIDS, betrokken bewoners van de Rozengracht-Molengracht, Barlheze-Berkelkade en Kattenhaven, wil dat haar ideeën worden opgenomen in het binnenstedelijke omgevingsplan en dat ideeën waar veel draagvlak voor is, zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Provincie, waterschap en gemeente investeren in BIDS om samen met de bewoners de toekomst van de ‘vergeten’ Berkel vorm te geven. Het is een participatieproces dat niet wordt afgerond met een vaststaand ontwerp en een strikje eromheen. Met de jaren veranderen prioriteiten en ideeën nou eenmaal. BIDS vraagt daarom continu aandacht voor de kwaliteit van het leefklimaat in het centrum van Zutphen en daar ook bij de gemeente aandacht voor vraagt. Hein Reitsma: ‘Mijn ervaring is dat men bij de gemeente ‘aan’ staat of ‘uit’. Als men ‘aan’ staat dat is er medewerking, maar dan wel exact volgens de regels van de gemeente, als men ‘uit’ staat wordt je aan je lot overgelaten en moet je het maar uitzoeken. Iets daar tussenin, enige vorm van samenwerking, bestaat niet.’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Zutphen Ontspant

Wie het verhaal van Henk Derksen en Flip Hatzman van Zutphen Ontspant hoort, beseft dat de gemeente Zutphen nog lang niet toegerust is voor burgerparticipatie. 18 jaar al zet Zutphen Ontspant zich in voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Warnsveld en Zutphen, iets wat nu eindelijk lijkt te gebeuren. Henk Derksen: ‘We hebben in die 18 jaar te maken gehad met vier colleges. In de meeste gevallen was er geen sprake van een gelijkwaardige relatie, gelijkwaardig contact. Initiatieven en aanvragen voor overleg komen steeds vanuit de bewoners. Wij zijn bijna altijd de vragende partij.’

Volgens Flip Hatzman is het voor inwonersparticipatie nodig dat bewoners en gemeente een gelijkwaardige positie hebben. ‘Je moet het hele proces samen doorlopen, bewoners en gemeente. Het is niet de verantwoordelijkheid van één partij. We moeten elkaar serieus nemen, uitdagen, inspireren en de sociale cohesie bevorderen.’ (Tekst gaat verder onder de foto)

En nu verder

Voor de Stadspartij heeft bewonersparticipatie hoge prioriteit. Deze bijeenkomst krijgt dan ook zeker een vervolg. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in onze gemeente, of meedoen om burgerparticipatie te bevorderen? Mail ons dan via info@stadspartijzutphen.nl .


Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.