Hoe burgers politici kunnen helpen: bijeenkomst over burgerberaden op 4 november

De Stadspartij houdt op vrijdag 4 november een thema-bijeenkomst over burgerparticipatie met als titel ‘Burgerberaden: Hoe burgers politici kunnen helpen’. Burgerberaden zijn een veelbelovende vorm van burgerparticipatie, waar veel gemeenten interesse in tonen. Ook in het Zutphense coalitieakkoord zijn plannen voor burgerberaden opgenomen. Maar wat maakt een participatieproces tot een burgerberaad? 

Voor welke maatschappelijke vraagstukken kan je een burgerberaad inzetten? Hoe ziet een burgerberaad er uit? En waar moet je beginnen als je een burgerberaad wilt organiseren? De bijeenkomst is voor burgers en politici. We willen hiermee het gesprek op gang brengen over burgerparticipatie in het algemeen en burgerberaden in het bijzonder.

Praktijkvoorbeelden

Lea Klarenbeek van onderzoeks-, advies- en participatiebureau EMMA, geeft een  presentatie over wat een burgerberaad is en waarin het verschilt van andere participatieprocessen zoals een burgerforum, burgerpanel of een meer algemene inspraakprocedure. Ze geeft twee praktijkvoorbeelden van burgerberaden, over klimaatverandering en over de energietransitie. Lea is politiek filosoof, expert op het gebied van democratisering en participatie en uitvoerder van burgerberaden.

Lokale burgerinitiatieven

Daarnaast vertellen vertegenwoordigers van twee lokale burgerinitiatieven, Berkel in de Stad (BIDS) en Zutphen Ontspant, over hun ervaringen met burgerparticipatie.

Berkel in de Stad wil de Berkel tussen de Overwelving en de Ijssel weer tot leven brengen en ruimte scheppen voor natuur, water en ontmoeting. Zutphen Ontspant streeft er naar om in het gebied waar straks de hoogspanningskabels onder de grond gaan een centraal gelegen park te realiseren.

Zutphen Ontspant is een samenwerkingsverband van de stichting Warnsveld Zutphen HoogspanningsVrij, de stichting Rivier, Dorp en stad, de stichting Waardevol Warnsveld en de coöperatie Zutphen Energie.  

De Kaardebol

De bijeenkomst op vrijdag 4 november begint om 13.30 en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Plaats: De Kaardebol, Harenbergweg 1, Zutphen. De entree is gratis.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.