Vragen aan het college over grensoverschrijdend gedrag

De Stadspartij heeft vragen aan burgemeester en wethouders gesteld over de voortgang en afwikkeling van het onderzoek over grensoverschrijdend gedrag van toenmalig wethouder Werger.

Eind februari 2022 verschijnt er in de media een publicatie waarin sprake is van anonieme meldingen van ambtenaren over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van toen nog wethouder Laura Werger.
In maart 2022 werd bekend dat bij de gemeente meerdere meldingen zijn gedaan van
grensoverschrijdend gedrag van Werger.
Burgemeester en wethouders besluiten bureau Hoffmann opdracht te geven onderzoek te doen naar deze meldingen. De uitkomsten van het onderzoek werden besproken zonder dat Werger hierbij aanwezig was. Dat was voor Werger aanleiding om ontslag te nemen. Er is een conflict tussen Werger en de overige leden van het college, intern is er grote onrust.

Op 8 juni j.l. publiceert de gemeente Zutphen een verklaring van burgemeester Wimaer Jager en Laura Werger waarin ze zeggen een streep onder ‘de kwestie’ te zetten.
Hoe ‘de kwestie’ is opgelost, daarover is de gemeenteraad niet geïnformeerd.

Op 28 juni j.l. verschijnt het boek ‘Hoe vilein is de deugindustrie?’ van hoogleraar Bestuurskunde Michiel de Vries. In dit boek analyseert De Vries 87 onderzoeken naar integriteit en grensoverschrijdend gedrag van externe onderzoeksbureaus. Ook de kwestie Werger komt in het boek ter sprake. De Vries citeert wethouder Werger, die vermoedt dat de toenmalige burgemeester Vermeulen zich actief met het onderzoek naar Werger heeft bemoeid en meldingen en gespreksverslagen werden aangepast.
Op 30 september j.l. publiceert Follow the Money over de kwestie. De stukken rond het onderzoek, het interview van Werger door onderzoeksbureau Hoffmann en het eindrapport werden voorgelegd aan verschillende experts. Die concluderen unaniem dat Werger geen schijn van kans maakte in dit onderzoek.
De publicaties van hoogleraar De Vries en Follow the Money roepen in de Zutphense
samenleving terecht veel vragen op. Vragen die de Stadspartij deelt.

Ondere andere naar aanleiding van deze publicaties heeft de Stadspartij de volgende vragen gesteld:

  • Vindt het college ook niet dat zowel de kwestie als de geheimzinnigheid eromheen zeer schadelijk is voor de gemeente en voor de geloofwaardigheid van de gemeente richting bewoners, ambtenaren en andere betrokken partijen? En wat gaat het college hieraan doen?
  • Wat is er met de klachten richting Werger gebeurt? – Wat doet het college om een veilige werkomgeving voor ambtenaren te creëren? – Wat doet het college om het hoge ziekteverzuim terug te dringen?
  • Wat doet het college om te voorkomen dat dit soort meldingen een volgende keer wel correct worden behandeld?
  • Hoe kijkt het college aan tegen het plan van demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit soort ‘zwijgcontracten’ bij grensoverschrijdend gedrag te verbieden?

Delen
1 comment

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.