Bewoners op 1 !


Het politieke jaar gaat weer beginnen. Dat betekent dat we het nieuwe college eindelijk aan het werk kunnen zien. We zijn benieuwd. De Stadspartij Zutphen-Warnsveld zet zich de komende vier jaar in voor een onafhankelijke klachtenregeling voor bewoners, een onafhankelijke ombudsman, een vaste plek en structuur voor bewonersinitiatieven, een college dat meer oor en oog heeft voor plannen en ideeën uit de bevolking en herstel van het spreekuur van burgemeesters en wethouders. Dus niet alleen koffiedrinken met bewoners, maar ook echt luisteren, een gesprek voeren en handelen!

Verder ligt er ook nog enige ‘unfinished business’: we wachten nog steeds op openheid en duidelijkheid in de zaak van oud-wethouder Laura Werger en de zaak Kerkpad.

Fietsveilige stad

Verder willen we een plan van aanpak voor een fietsveilige stad (Fietsstad Zutphen – ook de afgelopen maanden zijn er weer een aantal fietsers ernstig gewond geraakt in de gemeente), een plan van aanpak voor referenda en burgerberaden over belangrijke Zutphense thema’s zoals de energietransitie en afvalverwerking.

Neem bewoners serieus
Bewoners op de eerste plaats betekent voor de Stadspartij een dienstverlenende gemeente die luistert naar de inwoners en gebruik maakt van hun betrokkenheid, kennis en creativiteit. Te vaak constateren we dat bewoners als lastpakken of tegenstanders worden gezien (Meldpunt Zutphen). Wij willen dat bewoners bij alle thema’s structureel, op een volwassen en transparante manier, betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen.

Meer en sneller: Bomen en groen
De Stadspartij Zutphen Warnsveld wil meer en sneller bomen en groen in de gemeente om in te kunnen spelen op de hittepieken die klimaatverandering met zich meebrengt. Want dat gaat nu veel te langzaam en veel te bescheiden. Het planten van bomen in de bebouwde omgeving zorgt voor meer schaduw, koelte en het draagt bij aan de biodiversiteit. Groen in en om Zutphen houdt onze gemeente leefbaar, dat hebben we ook deze zomer weer gezien. Groen houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert lucht en biedt een thuis aan mensen, planten en dieren. Elk gemeentelijk plan moet getoetst worden op de consequenties voor het klimaat. Er moet meer grond beschikbaar komen voor gemeenschapstuinen en andere groene bewonersinitiatieven.

Van het gas? Hoe dan?
De Stadspartij gaat zich inzetten voor het optimaal benutten van zonnepanelen op daken, ook op cultuurhistorische panden en dat moet ook voor iedereen betaalbaar zijn. Wij zijn tegen grootschalige zonneparken en windparken in het buitengebied. Er is volgens ons onvoldoende aandacht voor de winst die is te behalen met energiebesparing en energiezuinig maken van panden. Ook is er nauwelijks aandacht voor de initiatieven van bewoners. Over bewoners gesproken: onze bewoners weten nauwelijks wat de energietransitie voor hen betekent, en dat zorgt voor veel onzekerheid. Wij vinden dat het college snel duidelijkheid moet geven. Wanneer moet ik van het gas af? Wat is het alternatief? Enzovoorts.

Betaalbaar wonen
Het college heeft wonen hoog op de agenda staan. Nu komt het aan op daden, jongeren en jonge gezinnen moeten betaalbaar kunnen wonen in de gemeente. Voor de toekomst van onze gemeente zijn de jongere generaties zowel maatschappelijk als economisch keihard nodig. Wij pleiten onder andere voor tiny houses en andere vernieuwende alternatieven van huisvesting, ook in het buitengebied. En voor het omzetten van bedrijfspanden en andere gebouwen naar woonruimte.

Open naar de Achterhoek
Zutphen moet niet met de rug naar de Achterhoek toe staan. Wij maken ons sterk voor hernieuwen en uitbreiden van de samenwerking met de Achterhoek, een regio waarvoor Zutphen van oudsher een belangrijk centrum is op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, vervoer, werkgelegenheid, toerisme en cultuur.

Cultuurgemeente
Cultuur en kunstbeleving zijn een bindmiddel in de Zutphense samenleving. Grote culturele instellingen zoals musea, de bibliotheek en de Hanzehof dragen daaraan bij, maar een bruisende cultuurstad kan niet zonder talenten en nieuwkomers. Wij moeten die stimuleren en faciliteren met broedplaatsen buiten de muren van de gevestigde culturele instellingen. Met prestatieafspraken en een herverdeling van geld komt budget vrij voor een aanjaagfonds voor nieuwkomers. Een low-budget onderdak voor een kunstlab, reparatiecafé, oefenruimte of atelier geeft die makers de kans zich te blijven ontwikkelen. Ook daar gaan wij ons voor inzetten!

Contact

Heb je vragen of wil je meedoen met de Stadspartij? Wij zijn te bereiken via info@stadspartijzutphen.nl .

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.