Steun de lokale onderzoeksjournalistiek


De Stadspartij Zutphen Warnsveld wil dat de gemeente Zutphen de lokale journalistiek, en dan met name de onderzoeksjournalistiek, gaat steunen. In een motie vragen we structureel 10.000 euro beschikbaar te stellen voor ondersteuning en cofinanciering van de lokale onderzoeksjournalistiek.

Fractievoorzitter Gerard Pelgrim: ‘Hiermee willen we dat er journalistieke producties gericht op Zutphen, Warnsveld en de Hoven verschijnen. Producties die, onafhankelijk van de gemeente, onderwerpen belichten en onderzoeken die leven in de Zutphense samenleving. Zo organiseren we een zekere tegenmacht binnen de gemeente. Kritisch, onafhankelijk en professioneel.’

De regionale en lokale journalistiek staat enorm onder druk. Redacties worden verkleind of opgeheven. Gerard: ‘Bij raadsvergaderingen zijn vaak geen journalisten meer aanwezig. De lokale (onderzoeks)journalistiek en daarmee onze democratie is hiervan het kind van de rekening.’

Tegelijkertijd staan de producten van de onderzoeksjournalistiek enorm in de belangstelling. Denk bijvoorbeeld aan Follow The Money, de Correspondent, Argos, Monitor en publicaties van Peter R. de Vries. Belangrijke zaken worden geduid of komen aan het licht. Iedereen is het er over eens dat vrije journalistiek essentieel is voor de democratie. Het rijk, provincies en gemeenten kennen allerlei regelingen en subsidies die de journalistiek te ondersteunen. Maar deze zijn vooral gericht op mediaorganisaties, hun onderlinge samenwerking en journalistieke vernieuwing. Gerard: ‘Voor onafhankelijke lokale initiatieven is er tot nu toe weinig geregeld. Daarom dit initiatief.’

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.