Extra geld voor noodfondspotje gemeente Zutphen

Dankzij een motie van Stadspartij, GroenLinks en PvdA komt er extra geld beschikbaar voor het potje individuele noodhulp van de gemeente Zutphen. Het potje van het zogeheten fonds voor individuele noodhulp voorzag in een behoefte en was zo snel leeg dat niet alle aanvragen afgehandeld konden worden.

Door de motie, waarvan de Stadspartij een van de indieners is, komt er extra geld beschikbaar vooruitlopend op een structurele aanpak. De uitvoering van de noodhulp is in handen van de Stichting Urgente Noden Achterhoek/Liemers (SUN).

In de gemeente Zutphen zijn de volgende organisaties bij het crisisfonds betrokken:
de Voedselbank, Stichting Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld, V€rbindkracht, Caritas, Wie Goed Doet Goed Ontmoet, Perspectief en diverse individuele hulpverleners.

Delen
Wat vind jij ?

Lokale pioniers

De Stadspartij is een politieke burgerbeweging die zich al ruim 30 jaar inzet voor de bewoners van Zutphen. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.