Copyright Marcompaan, Zutphen

Fietsknelpunten in Zutphen: geef fietsers de ruimte en veilige routes

Een compacte gemeente als Zutphen is bij uitstek geschikt om je per fiets te verplaatsen. En dat doen veel bewoners ook. Maar erg soepel gaat dat niet, gezien de vele reacties op de vraag van de Stadspartij hoe bewoners de  fietsveiligheid in onze gemeente ervaren. Veel bewoners hebben hun opmerkingen en suggesties gegeven over fietsen en fietsveiligheid en dat levert een lange lijst met klachten en verbeterpunten op die je hieronder kunt lezen. En nog steeds krijgen we van bewoners nieuwe punten aangereikt.

Aan het eind van die lijst vind je een kaart (copyright Marcompaan Zutphen) waarop alle knelpunten met een rode stip zijn aangegeven. Wie nog aanvullingen heeft, kan dat doorgeven op het reactieformulier onderaan deze pagina, of via ons contactformulier.

Zodra we de indruk hebben dat de lijst compleet is – dat is nu nog niet, want we krijgen nog steeds aanvullingen van bewoners -, gaan alle knelpunten en suggesties voor verbeteringen naar burgemeester en wethouders. Dus graag je suggesties, knelpunten en verbeterpunten!

1. Gevaarlijke / onduidelijke / ondoordacht aangelegde kruisingen

Industrieweg hoek Marslaan
Aan het einde van de Industrieweg staan alleen haaientanden en geen ‘verleen voorrang bord’. Haaientanden zijn ook slecht te zien, zeker bij slecht weer. Fietsers moeten komende vanuit de stad op de kruising ‘oversteken’ om op het dubbele fietspad op de Industrieweg te kunnen komen. Auto’s rijden hier erg vaak gewoon door.

Rotonde Industrieweg/Pollaan
De drukke rotonde heeft aparte fietspaden rondom, terwijl dubbel fietspad als het ware rechtdoor gaat aan de ‘verkeerde kant, maar fietsers zouden eigenlijk driekwart rond moeten rijden om rechtdoor te kunnen gaan. Maar hier is geen oversteekplaats fietsers beide richtingen. Officieel mag je hier niet oversteken.

Nieuw aangelegde kruising Industrieweg/Vd Capellenlaan/Deventerweg
Deze kruising is voor alle verkeer onoverzichtelijk, onlogisch en gevaarlijk. Dient zwaar gereconstrueerd te worden.

Kruising Oude Wand met Beukerstraat
Op deze kruising moeten voetgangers in voetgangersgebied ‘leven’/kruisen met (hard rijdende) fietsers op deze hoofdroute voor fietsers. Hier zou een voorrangsregeling moeten komen: voor de voetgangers of voor de fietsers. Dat schept duidelijkheid en maakt de kruising veiliger.

Kruisingen Laarstraat naar Beukerstraat met Paardenwal/Boompjeswal naar kruising met Oude Wand
Deze korte route voor fietsers (deze zijn deels verplicht daar met de fiets te lopen, maar dat gebeurt zelden) in het voetgangersgebied blijft gevaarlijk. Kruising Paardenwal/Boompjeswal met Laarstraat is een hopeloos pleintje voor al het verkeer.

Kruising Warnsveldseweg met Prins Bernhardlaan/Jan Vermeerstraat
Dit is een zeer gevaarlijke en onoverzichtelijke kruising voor fietsers. Auto’s op de Warnsveldseweg rijden zonder naar rechts te kijken gewoon door en geven zelden voorrang. Suggestie: maak er een voorrangskruising van.

Fietspad vanuit Zutphen vlak na de Eefdese brug
Dit fietspad heeft onderaan een, niet volgens plan aangelegde, S-bocht. Doordat de helling redelijk stijl is, maken fietsers veel snelheid. Maar door zand en vuil is het in de S-bocht extreem glad: levensgevaarlijk. Er zijn al meerdere fietsers onderuit gegaan.

2. Doorgaande route van Voorsterallee naar de Mars of naar de Plus-supermarkt (Weg naar Laren)

Fiets je van Huize de Voorst naar de Mars, dan moet je als fietser meerdere gevaarlijke (kruis)punten oversteken:
Voor de Polbeek (hoek Schimmelpennincklaan) is een hele rare rotonde waar je links en rechts kunt passeren. Waar steek je veilig over naar de Plus?
Iets verderop stopt het fietspad en moet je je als fietsers tussen de passerende auto’s zien te manoevreren.
De rotonde bij het Oranjeplein mag je ook aan twee kanten passeren: leidt ook tot gevaarlijke situaties.
Het (nieuwe) kruispunt Van der Capellenlaan/Deventerweg heeft een rare bocht en ribbels op de weg. Als fietser rij je daar tegenaan, terwijl je een bocht moet maken om over te steken en daarna weer moet oversteken om op het fietspad naar de Mars te komen. Halverwege moet je als fietsers nog een keer oversteken.

3. Deventerwegkwartier

Fiets/bromfietsverkeer op fietspad achter Rietbergstraat. Suggestie: alleen fietsers en wandelaars, met bord: loop links, fiets rechts!
‘Kruising’ Weg naar Laren, v.d. Capellenlaan, v. Dorenborchstraat, Den Elterweg, Schimmelpennincklaan: gevaarlijk en onoverzichtelijk. Maak het mogelijk om haaks over te steken.
Oranjeplein: maak er een rotonde van, in plaats van verkeer in 2 richtingen.
Nieuwe rotonde Deventerweg/v.d. Capellenlaan/Industrieweg is een vreemd gedrocht en gevaarlijk voor fietsers. Waarom?

4. Stationsomgeving / Noorderhaven

Maak de voorzijde van het station autovrij en verplaats de afwikkeling van halen en brengen naar de achterzijde van het station. Dat maakt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers.

Maak Oude Wand – Bornhovestraat (plus eventueel Spittaalstraat) autoluw/autovrij. Maak er een ‘rode loper’ van naar het station voor fietsers en voetgangers en uitvalsroute richting zuidoost.

Kostverlorentunnel: je ziet fietsers van links pas op het laatste moment.

Fietstunnel Marstunnel oversteken om naar IJsselkade te gaan: je moet over je rechterschouder kijken om verkeer te zien aankomen. Suggestie: spiegel aan de overkant?

Bewoners van Noorderhaven willen hun dagelijks boodschappen in hun wijk doen. Het beleidsplan zegt dat er geen met de binnenstad concurrerende bedrijvingheid mag plaatsvinden. Een supermarkt op de Noorderhaven vermindert het verkeer naar de binnenstad.

Bornhovestraat = fietsroute: duidelijker aangeven in het voetgangersgebied dat zij overstekende fietsers naderen. En geef fietsers een voorrangspositie.

Route van station NS naar oude IJsselbrug: fietser moet volledig van de route afwijken en wordt niet eens gewaarschuwd. Je zit zomaar via de tunnel in Noorderhaven als je niet beter weet.

Situatie van fietspaden rond het station. Tijdens de coronaperiode, toen de horeca zielig was, is het fietspad vanaf het station richting stad geblokkeerd ten behoeve van een terras van eetcafe Mais. Er verscheen ook een paaltje. In de winter was er geen terras, maar wel een paaltje. Met een paar onopvallende bordjes heeft de gemeente de zaak ‘geregeld’. Corona is voorbij, teruggaan naar de toestand van voor corona stel ik voor. Geef fietsers weer de ruimte.

Er bestaat een fietsroute vanaf het station tot het einde van de Bornhovestraat. Nou is dat nogal een groot woord, ‘fietsroute’. Uit niets blijkt dat het een fietsroute is. Het gaat me met name om het stuk Bornhovestraat. Zeer smal, hele kleine voetpaden, en daar rijden ook gewoon vrachtwagens en staan veel auto’s geparkeerd. Het is gevaarlijk fietsen. Ik zou die straat graag autovrij hebben, voor voetgangers en fietsers.

De overgang van de Staten Bolwerk naar Nieuwstad via Kostverloren en de parkeerplaats Gasthuisstraat. Als je uit de Kostverloren komt zie je pas op het allerlaatste moment de fietsers van links.

Coenensparkstraat: wegdek voor fietsers te hobbelig. Maak er een asfaltweg van.

5. Warnsveld

In Warnsveld zijn veel te veel drempels voor fietsers.

Het betreft het kruispunt van de autoweg Draaiomsdreef en het fietspad de Emmersteeg in Warnsveld. Een automobilist, komende van Zutphen, dient bij de kruising met het Spikerpad /Lage weg voorrang te verlenen aan fietsers.
Vervolgens moet hij bij de volgende kruising met de Emmersteeg voorrang verlenen aan wandelaars, maar heeft hij voorrang op de kruisende fietsers.
Bij de daarop volgende kruising met de Oranjedreef dient hij weer voorrang te verlenen aan de fietsers. Als automobilist en inwoner van Zutphen rij ik deze route regelmatig en verbaas me iedere keer over het verkeerskundige gebrek aan logica.

Bekijken we de situatie vanuit de positie van een fietser die via de Emmersteeg de Draaiomsteeg wil oversteken (n.b. dit is een doorgaande fietsverbinding tussen Oud Warnsveld en Ooyerhoek/Leesten) dan ziet hij daar dat voetgangers voorrang hebben, dat de auto’s daarvoor stoppen en is hij geneigd te denken dat deze ook voor hem zullen stoppen. Niets is minder waar! Zelf maak ik als fietser geregeld gebruik van de kruising en let steeds erg goed op, want je weet niet met welk type automobilist je te maken hebt. Het is mij als fietser, komende vanuit Oud Warnsveld, eens overkomen dat een automobilist, komende uit Zutphen, keurig afremde (ten onrechte, terwijl er geen voetgangers overstaken!). Ik dacht dat hij mij uit beleefdheid voorrang gaf, maar op het laatste moment gaf hij weer gas, daarbij rakelings achter mij langs rijdende. Ik nodig u van harte uit om, bij voorkeur in aanwezigheid van verkeerspolitie, de situatie ter plekke op een druk moment eens te observeren. Ik neem aan dat u het dan met mij eens zal zijn dat door aanpassing van een beperkt aantal verkeersborden en bijbehorende wegbelijning de situatie voor de fietser een stuk veiliger gemaakt kan worden.

6. Fietspaden richting Warnsveld en vice versa

Het is voor mij nog steeds een raadsel hoe ik vanuit mijn huis naar Warnsveld-Zuid of Leesten moet fietsen. Waar moet ik de N348 oversteken en hoe kom ik daar?

Vanaf de Den Elterweg gaan goede fietspaden richting Warnsveld en terug. Maar vanaf de splitsing houden de fietspaden op. Vooral richting Bonendaal moeten fietsers over een stuk weg (langs de Overtuin) waar veel autoverkeer is. De 30km beperking is nauwelijks zichtbaar en de breedte van de weg nodigt uit tot hogere snelheden. Voorbij de kerk is de weg smaller en minder ‘autovriendelijk’. Aanpassing van het wegprofiel, zoals het daar dus wel is gebeurd, zou hier ook moeten gebeuren. Er passeren hier dagelijks grote aantallen fietsers die meer rust en veiligheid behoren te krijgen. Dat is ook ten voordele van de omgeving.

Kruising Den Elterlaan/Laan naar Eme naar Jo Spierlaan: stoplichten voor fietsers (met fietskar en doggyriders) krijgen veel te weinig tijd om veilig te kunnen oversteken.

Ik fiets gemiddeld 70 kilometer in de gemeente Zutphen. Zie dat juist nieuw aangelegde fietsinfrastructuur slecht is aangelegd, c.q. voorrangsregels onduidelijk of onredelijk zijn.
In het voorjaar van 2022 waren belangrijke fietsroutes zelfs na 10 dagen nog niet sneeuwvrij.

7. Leesten

Leesten/Ziekenhuis: Verlengde Ooyerhoekseweg-Brinkhorst: ontwerpfout, fietspad komt uit op de Verlengde Ooyerhoekseweg, waardoor je als fietsers tussen het autoverkeer terechtkomt.
Fietspad 15 meter verder = veel veiliger, daar verbod autoverkeer (alleen ‘bestemmingsverkeer’).

Leesten Oost: Ontwerp van de weg: Berghelaan, geulen overdwars in wegdek.

Canadasingel/Kerkweg open maken, zodat het autoverkeer sneller de weg uit kan. Dat is veiliger voor fietsers en voetgangers in de wijk.
Fietspad Looër Enkweg ter hoogte van Kolkakkerslaan einde fietspad aan de zijde Kerkweg bord staat bord Fietspad, maar er wordt met auto’s ingereden. Dat is onveilig. Graag blokkering voor auto’s aan die zijde.

Oprit fietspad nieuwe brug is te steil.

Viaducten Warnsveldseweg en ziekenhuis zijn gevaarlijk.

8. IJsselkade/Binnenstad

Het fietspad loopt langs de muur van de IJssel. Men vindt echter dat er ook gefietst kan worden tussen het wandelend publiek op de ‘boulevard’.
Fietsers belanden van het fietspad pardoes op de straat, voor/tussen de auto’s op de Ijsselkade, waar hard wordt gereden. I.p.v. bijvoorbeeld achter de kademuur, als ze vanuit Kattenhavestraat en Berkelsingel naar de IJssel fietsen. Oversteekplaats voor fietser bij de Bult van Ketjen: heel onoverzichtelijk en gevaarlijk vanwege het drukke autoverkeer.
Fietsers kunnen door de Kattehavenstraat naar de Marspoortstraat. Maar daar lopen ook mensen. Regelmatig komen door dit onbestemde pad ook motoren. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Fietsparkeerverbod centrum is absurd. Je moet je boodschappen eindeloos meesjouwen van de ene winkel naar de andere en je hebt geen zicht op je fiets.

In de binnenstad zijn Kolenstraat, Bakkerstraat, Kuiperstraat, Ravenstraatje, Kerkstraatje en Rode Torenstraat eenrichtingsverkeer. Dat wordt behoorlijk genegeerd door automobilisten. Tijd om hier te handhaven!

Oversteekplaats Bult van Ketjen heel ononverzichtelijk en gevaarlijke vanwege drukke autoverkeer.

Drempels op de Martinetsingel zijn idioot, inclusief de stukken met stoeptegels.

9. Rond het centrum

Fietspad op de Prins Bernhardlaan is veel te smal voor fietsers.

Als de automobilisten de rotonde genomen hebben bij Houtwal-Tademastraat geven ze flink gas en rijden in volle vaart vlak langs me heen. Hetzelfde bij Vispoortplein richting Houtwal. Ik sta doodsangsten uit.

Kruising Tademastraat/Graaf Ottosingel: alle fietsers steken nu tegelijk over. Dit leidt tot een chaotische onveilige kruising voor fietsers. Ook is er te weinig tijd om het fietsverkeer veilig af te laten gaan. Voorstel: plaatst weer fietsstoplichten en regel e.e.a. apart.

Tademastraat is te smal: de gestippelde fietspad arcering wordt heel vaak gebruikt voor de rechterhelft van een auto. Daarom is passeren van fiets en fietsbakken onmogelijk.

Thorbeckesingel: twee weggedeeltes zijn niet geasfalteerd. Erg slecht wegdek voor fietsers. Dat geldt ook voor het wegdek van de Rozengracht.

Thorbeckesingel en Van Heemstrastraat: alle kruisingen met kleine straatjes, rechts heeft voorrang, maar kruising bij Wibra = voorrangsweg. Voorstel: maak van de Thorbeckesingel helemaal een voorrangsweg. Dat geeft eenduidigheid.

Er zijn veel wegen met overgang van asfaltweg naar klinkerweg. Is vaak een irritante richel voor fietsers. Dat kan best anders.

Drempels op de Martinetsingel zijn idioot, incl. de stukken met stoeptegels.

Sinds drie jaar woon ik in Zutphen en het valt me nog steeds op dat de verkeersstroom slecht is ingericht op fietsers. Vaak onlogische bochten en routes.

Oversteekplaats Kleine Omlegging/Koningin Julianalaan/Wilhelminalaan. Er is geen veilige ruimte voor fietsers die afstappen om te kijken of ze veilig kunnen oversteken.

Situatie bij kruispunt Berkelsingel / Coehoornsingel / Kleine Omlegging: fietsers rijden met gemak in de verkeerde rijrichting de hoek om (zowel richting Julianalaan/Wilhelminalaan als komende van de Berkelsingel) in tegengestelde richting, richting Station. Dat leidt tot levensgevaarlijke situaties.

10. Fietsknelpunten in de gemeente Zutphen op de kaart

Copyright kaart Marcompaan, Zutphen.
Delen
Wat vind jij ?

5 comments
 • Nog een aanvulling op onveilige fietssituaties. Voor het station is een fietspad dat richting de Oude Ijsselbrug loopt. Het fietspad loopt langs de uitgang van de fietsenstalling en tegelijk langs de oversteekplaats/zebra . Voetgangers die denken veilig over te steken omdat het licht groen is staan plost op een fietspad. Dit geldt ook voor nietsvermoedende reizigers die uit de fietsenstalling komen. Er hoeft maar één onoplettende scooterrijder te zijn en je hebt hier een ongeluk. Want als fietser denk je dat je gewoon door kunt rijden. Suggestie. Ook voor de fietsers een stoplicht plaatsen wat afgestemd is op overstekende voetgangers?

  Een andere situatie is de straat tussen de c en a / fonteintjes en de frietzaak. een autoluwe straat met lage stoep wat voetgangers het gevoel geeft argeloos over te kunnen steken. Veel fietsers en scooters moeten hier op hun remmen staan om voetgangers te ontwijken. …

 • Wat ik nog mis in de lange rij aandachtspunten, is de onveilige fietsroute over de Bieshorstlaan tussen de Drift en de rotonde met de Kerkhofweg in Warnsveld
  Hier geldt een inrijdverbod voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, maar het is nog steeds een sluiproute, ondanks de bussluis. Sluipverkeer kan en vrij moeiteloos overheen Men rijdt bovendien veel te hard (motoren maar ook brommers en scooters razen met een bloedgang en veel te veel lawaai over dit smalle landweggetje) en brengen daardoor fietsers (schooljeugd, ouders met kleine kinderen op fietsjes of in de bakfiets, stints van de kinderopvang, rolstoelgebruikers van GGNet enz) en voetgangers (wandelaars met/zonder hond, bewoners van GGNet, enz) in gevaar.
  Ondanks de bebording aan Kerhofwegzijde neemt sluipverkeer en snelheid toe.

 • De bestrating voor fietsen is dikwijls abominabel. De bestrating met keien is weliswaar mooi en doet enigszins recht aan de historie van Zutphen maar is voor fietsers op leeftijd gevaarlijk. De keien zijn bij regen veel gladder dan klinkers en er op fietsen is sowieso ongemakkelijk. Ik woon sinds kort in Zutphen en vind het een fietsonvriendelijke stad..

 • In Warnsveld, achter de bibliotheek naar de Landweer,is een straatje( langs “Spijs”} voetgangersgebied, met een parkeer gelegenheid voor fietsers.
  Fietsers die uit dit straatje komen, nemen vaak voorrang. Haaientanden zouden hier kunnen helpen.
  Ook is bij het leestensepad lang niet altijd duidelijk wie voorrang heeft.

 • Geachte medebewoner van het fraaie en fijne Zutphen,

  Met alle reeds gemelde punten rond de Van der Capellenlaan ben ik zonder meer eens. Ik mis echter nog de situatie dat als je vanuit de Gasthuiskamp komt en dan de Van der Capellenlaan wil inslaan, links of rechtsaf maakt niet uit, dat automobilisten jou slecht zien en ook daar geen straat verwachten. Een oplossing zou kunnen zijn dat je voorrang moet verlenen als je uit de Gasthuiskamp komt. Het is automobilisten ook bijna niet aan te rekenen, want dat straatje is eigenlijk helemaal niet zichtbaar.

  Verder vraag ik me telkens af waaom er auto’s geparkeerd mogen staan op de rijbaan van de Van der Capellenlaan? Hierdoor wordt de straatbreedte gehalveerd en dit is voor fietsers echt niet fijn.

  Top dat jullie dit aan willen pakken en veel succes gewenst!

Lokale pioniers

De Stadspartij is een politieke burgerbeweging die zich al ruim 30 jaar inzet voor de bewoners van Zutphen. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.