Gemeente moet verenigingen compenseren bij afschaffen oud papier ophalen

De gemeente wil eind dit jaar stoppen met het ophalen van oud papier door
vrijwilligers van verschillende verenigingen. Dat betekent fors
inkomstenverlies voor deze verenigingen, wat niet even snel is aan te vullen.
Jaarlijks halen de verenigingen ruim 2000 ton oud papier op. Daarmee
verdienen ze samen ongeveer 70.000 euro. Dat valt eind dit jaar weg. De
Stadspartij wil het college met een volwaardige compensatie komt voor de
verenigingen. Alleen zo blijft het rijke verenigingsleven van Zutphen
behouden.

De leden van de tien verenigingen halen het oud papier vrijwillig op om zo de
clubkas te spekken. Jaarlijks zorgt dit voor een fijne bijdrage op de begroting.
De gemeenten Zutphen heeft met de verenigingen een overeenkomst gesloten
waarbij de verenigingen ongeveer 3 cent per kilo oud papier krijgen,
onafhankelijk van de marktprijs.

Extra inkomsten gemeente
De oud papier prijs schommelt maar is in het algemeen zo rond de 6 cent. Begin
dit jaar lag de kiloprijs zelfs 15 cent.
De gemeente en Circulus verdient dus aan het ophalen van oud papier door de
vrijwilligers. Door het afschaffen van deze overeenkomst verdient de gemeente
dus extra geld. Volgens de gemeente is deze manier van papier ophalen
achterhaald omdat Circulus grotendeels met zijladers gaat werken.

Afbouwregeling
Burgemeester en wethouders stellen een afbouwregeling voor van maximaal 5
jaar om verenigingen de gelegenheid te geven andere financieringsbronnen te
vinden. Dat lijkt op zich redelijk, maar de verenigingen waar het om gaat halen
juist oud papier op omdat ze weinig andere inkomstenbronnen hebben en ook
weinig mogelijkheden hebben om die te realiseren. Ze beschikken bijvoorbeeld
niet over een kantine of clubhuis waar ze inkomsten uit kunnen halen. De
inkomstenderving is voor de meeste verenigingen onmogelijk op te vangen.

Rijk verenigingsleven
De Stadspartij vindt dat er structurele regeling moet komen die er voor zorgt
dat Zutphen een rijk verenigingsleven blijft houden en deze verenigingen blijft
ondersteunen.
Het ophalen van oud papier is onderdeel van het grondstoffenplan dat door het
college op de lange baan is geschoven. Maar juist veranderingen in het ophalen
van oud papier worden wel uitgevoerd, met als gevolg dat de gemeente en
Circulus extra inkomsten hebben en de verenigingen hun inkomstenbron
verliezen. De Stadspartij wil daarom 70.000 euro uit het grondstoffenplan halen
en hiermee de verenigingen compenseren.

Delen
Wat vind jij ?

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.