Relatieproblemen? Even Zutphen bellen!

Relatiespreekuur Zutphen. Dit kopje in de nieuwsbrief van de gemeente zet me volledig op het verkeerde been.
Eindelijk, dacht ik enthousiast. Zutphen gaat bewoners serieus nemen. Om de relatie tussen bewoners en gemeente te verbeteren komt er een spreekuur.
Helaas, niets van dat. De tekst onder het kopje verwijst mensen met relatieproblemen naar een spreekuur. Ook belangrijk.
Maar voor relatieproblemen met de gemeente Zutphen kun je er niet terecht.
Heb je als bewoner relatieproblemen met de gemeente, dan ben je aangewezen op een zeer gedateerde klachtenregeling en de niet-onafhankelijke ombudsman. Als bewoner sta je met de huidige spelregels meteen al met 5 – 0 achter. En dat kan nooit de bedoeling zijn.
Ik heb, nog niet eens zo heel lang geleden, een klacht ingediend over een bestuurder. De reactie uit het gemeentehuis was zodanig dat ik m’n klacht heb ingetrokken. Ik kreeg niet de indruk dat ik serieus werd genomen. Ik kan me voorstellen dat dit meer bewoners overkomt. Terwijl iedere klacht een gratis advies is aan het gemeentebestuur.
Burgemeester en wethouders zegden in februari 2022 toe dat er een overleg aan de bestaande regeling voor bezwaren en klachten gewijd zou worden. Meerdere raadsleden vonden dat die regeling toe was aan een update. Die toezegging is niet in daden omgezet.
Wel is er intussen een vacature voor een nieuwe gemeentelijke ombudsman. Dat is raar. Je komt een afspraak over een overleg over de verouderde klachtenregeling niet na, maar gaat intussen met de ombudsman wel op de oude voet verder. Waarom sluit Zutphen zich trouwens niet aan bij de nationale ombudsman? Waarom krijgt de de gemeentelijke ombudsman geen onafhankelijke positie?
Zo moeilijk is het nu ook weer niet om relatieproblemen met bewoners bespreekbaar te maken en op te lossen.

Gert Meijboom, voorzitter Stadspartij

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.