Tichelbeekse Waard: (on)gewenste natuur

De Stadspartij maakt zich samen met betrokken inwoners al een tijdje zorgen over de inrichting van Natura 2000-gebied Tichelbeekse Waard Noord. Wij plaatsen grote vraagtekens bij de haalbaarheid van dit gemeentelijke project, dat onder meer de terugkeer van diverse weide(broed)vogels wil bereiken.

Op de foto, genomen aan de Vliegendijk, staat een groot bord met daarop afbeeldingen van ‘wensvogels’, maar die halen voorlopig hun snavel ophalen om zich daar te vestigen. Grondwaterbemaling en het in gebruik zijn als grasland voor een boer in combinatie met een wandelpad, is zeker geen aantrekkelijke plek voor de kievit of de grutto om te gaan broeden. Al helemaal niet omdat diverse hondenbezitters het gebied zien als fijne losloopplek voor hun huisdier.

Van handhaving in het gebied is nauwelijks sprake door ondercapaciteit en tijdens het broedseizoen heeft niet de weidevogel, maar de recreatie voorrang. Vorig jaar heeft de Stadspartij al opheldering gevraagd aan het college van B&W. Uit de beantwoording bleek een veel te complexe samenhang van betrokken partijen om dit stuk ‘wensnatuur’ vorm te geven. En natuur is niet maakbaar. Zuinig en verantwoord omgaan met ons kleine groene buitengebied is ons credo. Het is van belang dat gemeente ook hier optrekt met betrokken inwoners.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.