Vuurwerk afsteken met de jaarwisseling: tijd voor een burgerberaad

De Stadspartij Zutphen-Warnsveld pleit voor een burgerberaad over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Met een burgerberaad helpen bewoners het gemeentebestuur om beslissingen te nemen over complexe, vaak polariserende, onderwerpen. En het afsteken van vuurwerk is in onze gemeente zo’n polariserend thema. 

De gemeenteraad bespreekt binnenkort een voorstel om het afsteken van vuurwerk te verbieden. Burgerbelang stelt naar aanleiding van dit voorstel om een burgerberaad te houden over het afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling. Daar sluiten we ons graag bij aan.

Niet alleen de gemeente is al jaren aan het worstelen hoe de viering van de jaarwisseling het best kan worden ingevuld en of vuurwerk daarin een plaats moet hebben. Ook bij onze inwoners leidt de vuurwerkdiscussie tot ongenuanceerde uitingen en tegenstellingen. Daarom roepen we hierover graag de hulp van onze bewoners in.

Vuurwerkverbod

Het standpunt van de Stadspartij over het afsteken van vuurwerk is bekend: wij pleiten al jaren, als eerste politieke partij in Zutphen, voor een vuurwerkverbod met de jaarwisseling. 

Elke jaarwisseling lopen er in Nederland honderden mensen letsel op. Daarnaast veroorzaakt vuurwerk bij veel dieren, zowel huisdieren, landbouwdieren, als in het wild levende dieren, angst en stress. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd in Nederland. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving dus ook nog eens veel geld. De geschatte vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen bedroeg afgelopen jaarwisseling bijna € 30.000.  

Belasting milieu

Met de inzamelingsactie na de jaarwisseling  zijn in Zutphen circa 600 vuilniszakken vuurwerkafval ingezameld. Dat is helaas niet voldoende om de straten weer helemaal opgeruimd te krijgen. Een maand later zijn de resten van vuurwerk nog terug te zien in onze straten, tussen de beplanting en in onze groengebieden. Hiermee duurt de belasting voor het milieu voort. En zware metalen worden niet biologisch afgebroken en hopen op in het milieu.

Voor oud-militairen, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers kan het afsteken van vuurwerk grote psychische impact hebben. De huidige manier van vieren biedt deze mensen nauwelijks mogelijkheid om zich hieraan te onttrekken.

Wat is een burgerberaad

Ook het standpunt van de Stadspartij over burgerberaden is bekend. Wij zijn een groot voorstander van democratische vernieuwing en meer directe invloed van bewoners op het beleid van de gemeente. En dan niet alleen over de plek van een openbaar toilet, maar bijvoorbeeld ook over de energietransitie. En het vuurwerkbeleid. 

Wat houdt zo’n burgerberaad in? En wie mogen erin plaatsnemen? Het burgerberaad bestaat uit een representatieve groep inwoners die door het gemeentebestuur gevraagd wordt om een oplossing te bedenken voor een kwestie waar de politiek niet goed uitkomt. Die bewoners komen tijdens een aantal bijeenkomsten bij elkaar om na te denken over een bepaald thema, in dit geval dus de viering van de jaarwisseling. Na de bijeenkomsten, waarin verschillende meningen en ideeën op tafel zijn gekomen, schrijft het burgerberaad een advies. Het stadsbestuur neemt dat advies in principe over, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn. Het gemeentebestuur kan besluiten van het advies af te wijken als het voorstel bijvoorbeeld financieel, praktisch of juridisch niet haalbaar is.

Delen

Lokale pioniers

De Stadspartij zet zich al ruim 30 jaar in voor de bewoners van Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We zijn een vereniging en de langst bestaande lokale partij in de gemeente. Sinds de oprichting zijn we in de gemeenteraad van Zutphen vertegenwoordigd.
Heb je vragen of wil je meer weten over de Stadspartij, neem dan contact met ons op.